search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Advokat Anna Öster – en pionjär för paralegalyrket

Advokat Anna Öster är en pionjär i arbetet med att utveckla paralegalyrket. Hon arbetar målmedvetet för att stärka yrket genom olika insatser, inte minst på utbildningsområdet.

Förutom att Anna Öster är advokat arbetar hon inom högskolevärlden, där hon har undervisat mycket på juristprogrammet. I rollen som lärare i juridik och advokat kom hon in på arbetet med att ta fram paralegalutbildningen och kvalitetssäkra den. För tio år sedan var hon med och startade den första utbildningen.

– Jag var den första läraren på plats som försökte förklara vad en paralegal var, säger Anna Öster som tillsammans med Påhlmans Handelsinstitut i dag driver paralegalutbildningar. Att läsa till paralegal kan antingen ske genom en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som även omfattar två praktikperioder eller på distans genom Paralegal Online. Paralegal Online vänder sig till personer som har en viss praktisk vana att jobba på advokatbyrå eller bolag men som vill få en fördjupad kunskap i juridik, språk, ekonomi och metodlära. Anna Öster undervisar även i etiska frågor och håller Advokatsamfundets advokatassistentkurs sedan tio år tillbaka.

Inte skyddad titel
Paralegal är inte en skyddad titel. Och det förekommer att anställda får titeln para­legal utan att gå någon specifik paralegalutbildning. Anna Öster är en dem som driver frågan om en skyddad titel och försöker visa på vilken kompetens man har efter en tvåårig utbildning.

Anna Öster har en önskan att man även på advokatbyråerna ser vikten av att ha en paralegal uppdaterad på den juridik man arbetar med. Hon arbetar nu med att starta något som kallas för Paralegalakademin som vänder sig till dem som är paralegal. Inom Paralegalakademin ska man erbjuda vidareutbildning till auktoriserad paralegal, möjlighet att delta på diplomerade påbyggnadskurser, samt en organisation som verkar för att stärka titeln paralegal på arbetsplatsen vad avser såväl arbetsuppgifter som arbetsvillkor.

– Tanken är att Paralegalakademin ska bli ett forum där man verkar för yrkesrollen paralegal, lite som Advokatsamfundet. Då finns det en önskan om att införa ett utbildningskrav på att vara med i Paralegalakademin för att dels kvalitetssäkra kunskapen, dels kunna stärka paralegaln på arbetsmarknaden.

Skillnad paralegal och assistent
En paralegal får under sin tvååriga utbilning lära sig metodlära, på samma sätt som på juristprogrammet, och det innebär att finna rätt.

– Den stora skillnaden mellan en assistent och paralegal är att paralegaln har med sig en metodlära i rättskällesökning, säger Anna Öster och berättar att en paralegal på Cross Advokater just i dag arbetar med att göra en ganska avancerad rättsutredning om internationell varumärkesrätt.

– Det viktiga att låta paralegaln göra det som den kan, att man förstår vad en paralegal är utbildad för. Jag blir lite ledsen när någon anställer en paralegal för att koka kaffe. Det är slöseri, säger Anna Öster och tillägger:

– Se det som en kvalitetssäkring när det gäller arbete på byrån, att man har personal som är utbildad för det man gör. Kvalitetssäkra och se till att man får en kollega som blir trogen i sin tjänst som man har kvar långvarigt i organisationen.

För att arbeta som paralegal behöver man vara ordningsam och stresstålig.

– Fast även nyfiken på att finna rätt och vara bra på metod. Söka men också förstå när man har gått åt fel håll. Och inte bli stressad över det. Och våga välja bort.

Av de som tar examen på den tvååriga paralegalutbildningen eller den ettåriga Paralegal Online på Påhlmans Handelsinstitut hamnar cirka 75 procent på advokatbyrå. Förutom domstolar vinner även företag, myndigheter och olika intresseorganisationer mark. Intresset för att utbilda sig till paralegal är stort.

– Vi har fyrtio platser på den tvååriga utbildningen och vi har normalt sett etthundra sökande som inte får plats. Söktrycket är jättestort. De sökande har en blandad bakgrund och är i varierande ålder.

Männen är i minoritet men andelen ökar stadigt. Normalt sett har det hållits en yrkesutbildningskurs per år. Nu har man blivit ombedd av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta två per år. Paralegal Online kan påbörjas löpande och har ingen begränsning i antal. Och det beror på efterfrågan?

– När man får tilldelning till de här yrkesutbildningarna tittar man på hur utbildningarna ger arbeten. Det är arbetsmarknadspolitik bakom. Med tanke på att vi har fått två yrkesutbildningar per år så har myndigheten insett att det är en utbildning som ser till att människor kommer ut i arbetslivet.

Internationellt sett har paralegal varit ett vedertaget begrepp länge. Där har Sverige legat efter.

– I många länder finns det högskoleutbildningar för paralegals, och det gör att det kanske av det skälet är lite högre klang i paralegals utomlands. Det är lite det jag vill åstadkomma med Paralegalakademin, kompetensutveckling och utbildningskrav.

Anna Öster tror inte att artificiell intelligens, AI, kommer att påverka paralegals negativt. Däremot är det viktigt att de får kunskap så att de känner sig hemma i AI-miljön. Paralegals kommer att finnas men kanske arbeta på ett annat sätt, och bli än mer effektiva i sitt sätt att arbeta.

– För advokaten behövs paralegaln ännu mer när man själv börjar arbeta på ett annat sätt, säger hon och tillägger att det råder lite av generationsskifte i synen på vad en paralegal kan göra.

För äldre advokater förekommer det fortafarande att paralegals får ta diktamen, även om det är lite av slöseri med tanke på vad en paralegal kan. Men det kommer att försvinna.

– De yngre juristerna som kommer ut från juristprogrammet och tar advokat­examen är vana vid modern teknik och arbetar på ett annat sätt. Där hamnar paralegaln mitt emellan, men det handlar allt mer om att arbeta mot den yngre generationen. ¶

Vad arbetar en paralegal med?

Paralegals har ett vitt arbetsområde på advokatbyråer med allt från att sköta kontakter med myndigheter och klienter, affärskorrespondens, upprätta utkast till avtal och juridiska dokument, göra rättsutredningar och skriva pm till att delta i projektplanering, arbeta med ekonomiska uppgifter, föra protokoll med mera.

Om paralegalutbildningen

Ryggraden i paralegalutbildningen är juridik och den täcker alla rättsområden även om det blir översiktligt. Därav vikten att lära ut en metodlära. Utbildningen rymmer även språkundervisning, bland annat juridisk svenska och engelska, hur man uttrycker sig i tal och skrift, ekonomi – så att man kan gå in i konkurser och likvidationer, och på mindre byråer ta hand om bokföringen. Den innehåller även mycket projektledning. I utbildningen finns tjugo veckors praktik. Under de gångna tio år har cirka femhundra studenter gått den tvååriga kursen och ett trettiotal har gått Paralegal Online.

Tom Knutson

Annons
Annons
Annons