search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Virtuella årsmöten och inställda aktiviteter i coronavirusets spår

Coronaviruset drabbade samlingarna vid Advokatsamfundets avdelningars årsmöten. Bara Östra avdelningen och Utlandsavdelningen var tidigt ute och hann genomföra alla sina mötesaktiviteter.

På grund av risken för spridning av coronaviruset valde de flesta av Advokatsamfundets avdelningar i år att ställa in utbildningar, middagar och andra kringaktiviteter som i vanliga fall brukar ordnas i samband med årsmötena.

Flera av avdelningarna genomförde sina årsmöten med färre deltagare än vanligt. Mellersta avdelningen höll sitt årsmöte via telefon och Västra avdelningen virtuellt via dator.

Bara två avdelningar hann fullfölja hela sina arrangemang som planerat, innan nya regler och rekommendationer om resor och samlingar hade utfärdats.

Utlandsavdelningen genomförde Utlandsdagarna i Málaga den 13–14 mars (se särskilt referat).

Östra avdelningen genomförde yngremöte, utbildningsdag och middag i Jönköping den 12 mars. På yngremötet för advokater och biträdande jurister under 40 år föreläste juristcoachen Sara Törnblom på temat ”Så blir du en hållbar jurist”. Eftermiddagens utbildningsprogram bestod i att lagmannen Mats Sjösten vid Varbergs tingsrätt föreläste om vårdnadsmål.

– Vi genomförde alla delar av mötet trots många avbokningar i sista minuten. Jag tror att alla som vågade komma uppskattade mötet, och det var bra stämning. Östra avdelningen har genomfört möten alla år avdelningen har funnits till, till och med under andra världskriget, berättar avdelningens förre sekreterare Henrik Snellman.

– Läget hade ännu inte blivit riktigt allvarligt. Om mötet hade legat två veckor längre fram, hade vi nog fått göra som de andra: köra årsmötet på distans och ställa in övriga aktiviteter, tror Henrik Snellman.