search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Vi står starka”

Rikspolischef Anders Thornberg beskriver coronapandemin som en extraordinär händelse, som Polisen tagit extra höjd för.

Vi använder ofta trafikljus som symboler, och vi har läge grönt för närvarande, säger Anders Thornberg och berättar att normalt sett leds arbetet i linjen, men när det händer något större går Polisen upp i nationell särskild händelse. Den leds av en nationell stab som samordnar arbetet och så har Polisen regionala staber som hanterar det regionala arbetet i de sju polisregioner som finns. Thornberg betonar att Polisen har stor vana vid att hantera extraordinära händelser:

– Vi känner att vi står starka i den här coronapandemin. Vi följer utvecklingen noga, och vi har vidtagit förberedelser för att hantera de uppgifter som särskilt ligger på Polismyndigheten vid en pandemi. 

Brottslighet påverkas

Som en följd av coronakrisen bedömer Polisen att brottsligheten minskat med drygt 4 procent, där nedgången är störst inom brottsområdena våldsbrott på allmän plats, trafikbrott och bedrägeri. Även tillgrepp i butik har minskat.

– Men den grova brottsligheten fortsätter. De verkar inte vara bekymrade över coronapandemin. Däremot kanske deras marknad blir sämre om det blir sämre tillgång på vapen och narkotika från utlandet, säger Anders Thornberg, som också oroas över att krisen kan leda till en ökning av våldsbrott i nära relationer mot särskilt utsatta, kvinnor och barn.

– När man hålls hemma under karantänliknande förhållanden och har en större närvaro i hemmet så vet vi av erfarenhet att det kanske dricks mer alkohol och det kan uppstå irritation, det kan leda till våld mot kvinnor och barn. Det har vi särskild uppmärksamhet mot, säger Anders Thornberg, som trycker på vikten av att man kontaktar polis om man hör ljud, bråk eller skrik och om det finns anledning till oro.

Resurser flyttas

Enligt Thornberg har Polisen haft något förhöjda sjuktal, men de är i dagsläget på en hanterbar nivå och har ingen stor påverkan på Polisens förmåga. Polisen har förstärkt sin it-kapacitet vilket gör att betydligt fler kan arbeta hemifrån. Man har också tagit fram planer för att 40–50 procent av personalen skulle vara frånvarande till följd av sjukdom. Eftersom Polisen är en nationell myndighet numera kan resurser flyttas.

– I takt med att vi eventuellt blir färre får vi prioritera om. Liv och hälsa kommer alltid först, sedan får man prioritera i fallande ordning. Vi kör faktiskt för fullt med Operation Rimfrost i Malmö och Uppsala.

Som en följd av krisen har man inom Polisen fört över vissa resurser i form av gränspoliser och passhandläggare, som har snabbutbildats för andra uppgifter.

– Vi flyttar om de anställda för att jobba med områden där det finns stora balanser. 

Vidtagit skyddsåtgärder

Thornberg konstaterar att poliser på fältet och medarbetare som bemannar receptioner kan bli utsatta för smitta. Därför har Polisen vidtagit skyddsåtgärder. Han betonar att Polisen aldrig kan vika ner sig.

– Som högsta ansvarige för Polisen i Sverige uppskattar jag verkligen hur allmänheten har hanterat detta. En ovanlig uppgift vi fått, och en som skulle kunna bli svårhanterlig, är att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster, möten som är grundläggande i en demokrati och regleras i grundlag. Vi tycker att det har efterlevts på ett väldigt bra och klokt sätt.

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster

Annons
Annons