search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Vi får dra vårt strå till stacken”

Coronakrisen har hittills inte påverkat rättssäkerhet och rättstrygghet, anser riksåklagare Petra Lundh. Vissa kommer dock att få vänta lite längre på sina förhandlingar.

Enligt Petra Lundh är den största utmaningen för Åklagarmyndigheten att cheferna i myndigheten är extra arbetstyngda eftersom det är tufft att arbetsleda medarbetare som sitter mycket mer utspridda än vad man är van vid. Många arbetar nu på distans hemifrån. Enligt Petra Lundh löper ändå åklagarnas arbete på väldigt bra med tanke på omständigheterna.

– Vi har en krisledningsgrupp som har möte varje dag och vi har gjort riskbedömningar på olika sätt, säger Petra Lundh.

Myndigheten var mitt inne i ett skede där många nya åklagare just anställts. Just nu får de vänta på den utbildning som nya åklagare vanligen får. I stället satsar man på vissa försökskurser digitalt.

Åklagarmyndigheten har än så länge låga sjuktal, berättar Petra Lundh. En dryg tredjedel av personalen arbetar hemifrån och vilka som gör det varierar från dag till dag. Med undantag för vissa förhandlingar kan i stort sett allt arbete göras på distans. Enligt Petra Lundh fungerar kontakterna bra med andra myndigheter som domstolar och polis.

– Vi har olika samverkansnivåer, bland annat har myndighetscheferna från Polisen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket en veckoavstämning.

På vissa domstolar löper verksamheten i princip på som vanligt, även om det är lite mer som ställs in, medan på andra håll, främst vid vissa Stockholmsdomstolar, så tar man i princip bara brådskande mål.

– Det här har gjort att många av våra åklagare, eftersom det är färre förhandlingar, nu går igenom äldre ärenden och mål och jobbar ner våra balanser.

Ger lärdomar

En svårighet vid hemarbetet är arbetsmiljön, till exempel att inte kunna ha dubbla skärmar som man har på kontoret.

– Men annars tycker jag att det har fungerat väldigt bra, vi har fått in rutiner och haft möjlighet att testa nya flexibla arbetssätt i vardagen, säger Petra Lundh som tror att när coronakrisen är över kommer man att kunna dra lärdomar av dagens arbetssätt.

– Inte minst detta med att mötas digitalt, det tror jag kommer att bli vanligare. Även om vi faktiskt har använt det mycket tidigare också, så är det annorlunda nu när i princip alla möten är digitala, kommenterar hon.

Petra Lundhs uppfattning är att krisen hittills inte påverkat rättssäkerhet och rättstrygghet.

– Vissa kommer dock att få vänta lite längre på sina förhandlingar. Man vill ju att de personerna som är inne i en process ska få sin dom så snart som möjligt. Det gäller både tilltalade och målsägande. Det är så klart bekymmersamt, men vi kan inte göra så mycket, utan vi får helt enkelt jobba på så mycket det går. 

Skapar osäkerhet

Åklagarmyndigheten kan hålla ut till sommaren och ännu längre om det behövs, bedömer Petra Lundh. Men ju längre krisen pågår, desto svårare blir det.

– Sedan är det också bekymmersamt, och det gäller för hela samhället, att vi inte vet hur det blir med resurser till rättsväsendet framöver. Där kände väl vi att vi var på god väg, eftersom vi har haft ett budgetbeslut med beskedet att vi ska bemanna upp, säger Petra Lundh och tillägger:

– Det är bekymmersamt att inte veta hur det går med denna satsning framöver. Men det gäller ju egentligen all offentlig verksamhet, man vet inte hur det blir med finansieringen. Vi får naturligtvis dra vårt strå till stacken.

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster

Annons
Annons