search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Var ombud i mål mot regeringen – stängdes av från advokatyrket

Sex advokatorganisationer, däribland International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI, uttrycker i ett uttalande oro över att Fatma Karume, förra ordföranden i Tanganyikas advokatsamfund, godtyckligt har suspenderats från rätten att praktisera advokatyrket på Tanzanias fastland.

Tanzanias High Court suspenderade Fatma Karume på obestämd tid den 20 september 2019 utan att ge henne tillfälle att yttra sig över beslutet. Avstängningen berodde på att Karume påstods ha brutit mot god advokatsed i en inlaga till domstolen. Hon företrädde ett politiskt parti som bestrider presidentens utnämning av en ny attorney-general, regeringens högsta juridiska rådgivare, på grunden att utnämningen strider mot konstitutionen.

High Court överlämnade ärendet till Tanganyikas advokatsamfunds disciplinnämnd. Men disciplinnämnden har ännu inte kunnat pröva ärendet, eftersom åklagarmyndighetens representant inte har infunnit sig till sammanträde.

De sex advokatorganisationerna uttrycker sin oro över att avstängningen bryter mot regionala och internationella normer och undergräver advokatyrkets oberoende och rättsstaten i Tanzania.

Samtidigt hotar en rad internationella biståndsgivare att dra in sitt stöd till Tanzania på grund av den försämrade respekten för mänskliga rättigheter i landet, som bland annat drabbar friheten för medier, icke-statliga organisationer och oppositionella. Fatma Karume har tidigare uppmanat västvärlden att sluta ge bistånd till Tanzanias regering.

Källor: IBAHRI, IBA, OmVärlden

Annons
Annons