search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Undantagstillstånd begränsar advokatverksamheten

Går det att bedriva något som liknar normal advokatverksamhet under de hårda restriktioner som råder i Italien och Spanien? Två lokala advokater berättar.

Vi är i tvångskarantän sedan sex veckor, men vår byrå hade valt det redan en vecka innan. Alla arbetar hemifrån, klientmöten sker via telefon och videokonferens, säger Massimo Caiazza, svensk och italiensk advokat verksam i Milano.

– Vi har haft undantagstillstånd – larmtillstånd heter det rent legalt – i drygt en månad. Det är viktigt att följa det ständiga flödet av nya regler som kommer från myndigheterna, säger Jonas Nordgren, svensk och spansk advokat verksam i Málaga.

Sedan en månad tillbaka har i princip alla rättegångar ställts in i Spanien. Det är också omöjligt att inge skrivelser till domstolar, förutom i vissa skyndsamma ärenden som kvinnofridsbrott, häktningar och liknande. Det digitala system som används för att inge stämningsansökningar har stängts ner.

– I Spanien är det ofta så att om du inte processar i domstol, så spenderar du väldigt mycket tid hos notarius publicus. I princip allt viktigt i Spanien görs inför notarius publicus, och de har också i princip stängt. De formaliserar vissa urkunder och handlingar, men då ska det vara brådskande, det är i princip hälsoskäl som gäller för att man ska kunna skriva någonting. Så alla sitter plötsligt och jobbar hemifrån och försöker vara produktiva, men man kan egentligen inte formalisera några transaktioner, agera i domstol eller agera inför notarius publicus, berättar Jonas Nordgren.

För Massimo Caiazza är det största bekymret att få internetanslutningen att fungera tillräckligt bra från hemmet. Han har visserligen fiber, men det finns stunder av överbelastning eftersom så många arbetar hemifrån. Vid sidan om detta finns också en ekonomisk oro.

– Jag bara väntar och ser när det smäller ekonomiskt. Jag har i och för sig arbetat mycket under den här perioden, men nu ser vi att det bromsar. Italienska företag har huvudsakligen vänt sig till oss för att få krisrådgivning. Och man kan inte räkna med någon betalning från italienska klienter på lång tid. Vi har ett kollektivt jätteproblem: alla är försiktiga, för att inte säga rädda, att betala leverantörer, för att inte själva riskera att bli utan pengar. Det förlamar ekonomin, vilket drabbar hårdare än själva lockdown. Nu försöker man främja kreditgivning, men det går trögt. Det finns kriminella organisationer som lånar ut pengar och de är snabbare än staten så det måste fram alternativa lösningar, säger Massimo Caiazza.

Advokatsamfund bevakar rättssäkerhet

Även Jonas Nordgrens byrå har förhållandevis mycket att göra, delvis gamla ärenden, men det dyker också upp väldigt mycket nya frågor.

– Med anledning av undantagstillståndet måste arbetsrättsliga frågor tolkas, vårdnadsuppgörelser om barn, alla avtal och så vidare. Så det är ganska mycket att göra just nu och jag räknar med att boutrednings­ärendena kommer att öka, likaså ärenden där det gäller att driva in fordringar för konkursbon, säger Jonas Nordgren.

Han tycker att det är märkligt att så mycket har satts på paus, framför allt på domstolarna.

– Mängden mål efter undantagstillståndet kommer att vara massiv. Dessutom är spanska domstolar generellt inte kända för att vara snabba i sin handläggning, påpekar Jonas Nordgren.

Han tror att rättssäkerheten kan bli eftersatt när man ska börja gå igenom den enorma mängd ärenden som kommer att uppstå när restriktionerna lättar. De spanska advokatsamfunden är mycket aktiva i debatten för att se till att rättssäkerheten inte sätts ur spel eller eftersätts.

– Digitalisering kan vara ett steg på vägen för att snabba upp processerna. Vi har precis fått meddelande om att kunna företräda klienter i utlänningsrättsliga ärenden via en särskild e-legitimation som alla spanska advokater har och som gör att vi kan representera tredje man, säger Jonas Nordgren.

Hårda kontroller även i Italien

– Våra grundläggande friheter enligt grundlagen har suspenderats, fri rörlighet, att kunna lämna landet, ja, till och med att lämna sin bostad. Vi får endast gå ut för att handla mat och medicin, och cigaretter för dem som röker. Vi måste bära med oss ett intyg med uppgift om bostadens adress, affärens adress, att vi inte är smittade eller har varit i kontakt med smittade, att vi känner till samtliga restriktioner. Det har funnits fyra versioner av intyget, så varje gång måste man kolla och ladda ner den senaste versionen. Om polisen ser att man lämnat falska uppgifter blir man polisanmäld. Det är inte lätt för en advokat att begripa alla regler, men ännu svårare för vanliga människor, säger Massimo Caiazza.

Hittills har tiotusentals polisanmälts för överträdelse av restriktionerna. Nu införs en administrativ sanktion på flera tusen euro i stället för att registrera ett brott som ska processas någon gång i framtiden. Om en smittad har ett personligt föreläggande om karantän kan personen få hårda straff, upp till flera års fängelse.

Det är svårt att veta hur nuvarande omständigheter kommer att påverka det redan överbelastade italienska rättssystemet i framtiden.

– Situationen drabbar den som har rätt och gynnar den som har fel. Mina kolleger och jag arbetar för fullt, det borde även domare kunna göra. Alla frister är suspenderade och alla förhandlingar ställs in trots att det finns ett digitalt system sedan tio år tillbaka. Staten gör fel som bara ställer in rättvisan, för just nu behöver de svaga skydd, säger Massimo Caiazza.

Han hjälper nu företag med frågor relaterade till pandemin, som hantering av force majeure i avtalsrättsliga förhållanden och arbetsgivarens nya skyldigheter för att skydda sina anställda. Han fokuserar också mycket på GDPR.

– Nu måste arbetsgivare hantera nya personuppgifter, exempelvis kroppstemperatur som måste tas vid arbete på plats och kontroll av distansarbete. Det är svårt utan rättsfall som vägledning att tillämpa rättsprinciper som inte var tänkta i en sådan situation. Det är tragiskt med pandemin, men spännande att kunna hjälpa företagen, avslutar Massimo Caiazza.

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster