search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Skiljenämndsalternativet dämpar effekten av inställda rättegångar

Den pågående pandemin leder till att många huvudförhandlingar i dispositiva tvistemål ställs in. Väntetiden för ett avgörande kan bli lång. Efter ett nystartat initiativ finns nu ett alternativ: att konstituera en skiljenämnd till ett fast och reducerat arvode och avsluta tvisten genom ett skiljeförfarande som är anpassat till situationen.

Olle Flygt fick idén om att erbjuda ett specialdesignat skiljeförfarande till parterna i dispositiva tvistemål när han satt hemma och såg ”corona-tv” under sin föräldraledighet. Han insåg att pandemin kommer att innebära stora problem för rättsväsendet, med längre handläggningstider för tvistemål som följd. Många parter kan sannolikt räkna med 1–1,5 års längre tid innan de får ett avgörande.

– När rättsväsendet väl rullar igång igen kommer knappast de dispositiva tvistemålen att prioriteras. Men det går att göra något åt det, genom att samla en grupp erfarna skiljemän som kan ta över och avgöra nästan färdiga mål till ett kraftigt rabatterat pris. De första jag ringde, Christer Danielsson och Stefan Lindskog, tyckte båda att idén var strålande, säger Olle Flygt.

Allt förberedande arbete görs gratis av Olle och tre andra medlemmar i ett fyramannaråd, som samlar ihop information om målet, föreslår skiljedomare och ­presenterar ett förslag till skiljeavtal och fast arvode för skiljenämnden. För administrationen står Setterwalls advokatbyrå, pro bono. Fjorton erfarna skiljemän har anslutit sig till projektet, som är designat för parter som vill komma i mål snabbt och där domstolen inte kan avgöra målet nu. Sedan projektet lanserades har fler skiljemän anmält intresse att delta. Om båda parter vill växla över till skiljeförfarande kan de få ett snabbt och slutligt avgörande i höst till en mycket rabatterad kostnad, i stället för ett avgörande i hovrätten om två år.

Parterna avtalar bland annat om att hela förfarandet kan avgöras per telefon eller video, så att förhandlingar aldrig behöver ställas in. Därmed är projektet anpassat till den speciella situation som råder nu.

– Jag tycker att initiativet är väldigt intressant, det innebär att vi processjurister på ett konkret sätt kan avlasta domstolarna och hjälpa parter att få ett avslut på sin tvist i en för det svenska samhället och näringslivet extraordinär situation, säger Johannes Ericson, Setterwalls advokatbyrå.

Fanny Gleiss Wilborg, skiljeman, ställer upp för att stötta parter i en situation som de inte hade kunnat förutse och för att de har rätt till en prövning inom rimlig tid. Det är dessutom mycket positivt att domstolarnas resurser, som kommer att vara ansträngda, kan användas till färre mål.

– Det är alltid möjligt för parter att träffa skiljeavtal i stället för att slita tvister i allmän domstol. Men det är ovanligt att det sker mitt i en pågående domstolsprocess. Övergången från domstol till skiljeförfarande blir enkel här, eftersom projektgruppen har tagit fram ett mallavtal och en ordning för att stötta parterna i att utse skiljenämnd. Dessutom ska det vara ett attraktivt alternativ eftersom skiljedomarna i projektet kommer att arvoderas till lägre belopp än vad annars är brukligt, säger Fanny Gleiss Wilborg.

Skiljenämndsalternativet

Olle Flygt är advokat och delägare på Mannheimer Swartling. Johannes Ericson är advokat och delägare på Setterwalls. Dessa två är med som initiativtagare och medlemmar av det fyramannaråd som ska bereda de nya skiljeförfarandena.

Fanny Gleiss Wilborg är advokat, skiljeman och tidigare domare, och en av de skiljemän som har lovat att medverka till ett lägre arvode än normalt.

Projektet har fokus på Stockholm, men det är fritt fram för andra att kopiera i andra delar av landet.

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster

Annons
Annons