search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Så har verksamheten påverkats

         
         

Hur har er verksamhet påverkats hittills av den pågående pandemin?

Advokatbyrån Jessica Sandberg
(Jessica Sandberg, advokat)

Advokatfirman Morris
(Martin Taranger, CEO)

Advokatfirman Vinge
(Kristian Sjöholm, marknads- och kommunikationschef)

Advokatfirman Pantzar
(Carla Pantzar, advokat)

AG Advokat
(Camilla Hedborg, marknadsansvarig)

Det som märks tydligast är att så många utsatta mål ställs in på grund av den rådande pandemin. Av de förhandlingar som blir av och om de ska ske på ort dit det krävs en längre resa sker dessa förhandlingar oftast via videolänk. Även sammanträden där bevisupptagning inte ska ske, sker allt som oftast över telefon.

På många sätt. Hur och var vi arbetar. Vilka typer av förfrågningar och ärenden vi får.

Verksamheten fortsätter att snurra. Dock ser vi ett skifte i vilken typ av ärenden vi får in. Vi har väldigt mycket arbete just nu som kretsar kring det extraordinära läget. Många klienter har behov av juridisk rådgivning kopplat till exempelvis skatterätt, arbetsrätt, hyresrätt och tvistlösning. Vårt transaktionsteam har fortfarande uppdrag som rullar på även om det sker med en annan intensitet och tidsplan.

Det är något lugnare än vanligt. Några förhandlingar har ställts in, förhör har skjutits upp och jag har haft fler telefonmöten än vanligt. Jag är försiktig i kontakter med andra människor, såväl klienter som kollegor och tjänstemän. Jag upplever också att klienterna är försiktigare. På det stora hela tycker jag att det rullar på bra.

Pandemin har än så länge endast haft en marginell påverkan. Vi ser ingen direkt nedgång i uppdragen.

Har ni på något sätt förändrat ert arbetssätt eller er verksamhet för att möta den nya situationen? Hur?

Advokatbyrån Jessica Sandberg
(Jessica Sandberg, advokat)
Advokatfirman Morris
(Martin Taranger, CEO)
Advokatfirman Vinge
(Kristian Sjöholm, marknads- och kommunikationschef)
Advokatfirman Pantzar
(Carla Pantzar, advokat)
AG Advokat
(Camilla Hedborg, marknadsansvarig)
I den mån det inte är nödvändigt med ett klientmöte på kontoret och mötet i stället kan ske via telefon/facetime så sker detta i större utsträckning än tidigare. Ja, i princip alla på vårt kontor i Stockholm och merparten av våra medarbetare i Göteborg arbetar hemifrån. Samtal mellan medarbetare och klienter sker nästan uteslutande via telefon eller Skype. För att hålla verksamheten rullande då många arbetar på distans har vi säkerställt att vi kan hålla oss fortsatt tillgängliga, vara effektiva och leverera hög kvalitet trots att vi sitter på olika platser. Vi har bland annat digitala mötesrum som en flexibel och användarvänlig resurs för samordning och kvalitetssäkring. Vi använder dessa kanaler flitigt och håller kontakten med våra medarbetare också genom det vi kallar Vinge Play, vår rörliga personalinformation, där vi följer Vingelivet och visar vad som händer inom olika verksamhetsområden. Ja, jag undviker direktkontakt med människor som uppvisar sjukdomssymptom. Om en klient uppvisar sjukdomssymptom så försöker jag ordna så arbetet kan utföras på bästa möjliga sätt men utan ett personligt sammanträffande. Jag har även använt det så kallade glasrummet på häktet i Sollentuna (där man sitter med klienten men åtskilda av en glasruta) och använt möjligheterna till att inställa mig till förhandling i annan stad via videolänk. Jag har uppfattat det som att de allra flesta gör sitt bästa för att det ska fungera och för att minimera risker.

Den största förändringen är att många medarbetare just nu arbetar på distans. Fysiska möten har ersatts av Teams och Skype. Kurser som planerats till i vår kommer att gå som ­webbinarier.

Arbetar din byrå för att på något sätt minska de samhälleliga negativa effekterna av dagens hälsokris och ekonomiska kris?

Advokatbyrån Jessica Sandberg
(Jessica Sandberg, advokat)
Advokatfirman Morris
(Martin Taranger, CEO)
Advokatfirman Vinge
(Kristian Sjöholm, marknads- och kommunikationschef)
Advokatfirman Pantzar
(Carla Pantzar, advokat)
AG Advokat
(Camilla Hedborg, marknadsansvarig)
Byrån har sedan tidigare omfattande kontakter med kvinnojourer och psykologer och har hjälpt framförallt våldsutsatta klienter och klienter som hamnat i trauma efter att en anhörig bragts om livet. Skillnaden nu är att även klienter som söker biträdeshjälp i till exempel ett ekonomiskt familjerättsligt ärende i större utsträckning än tidigare även behöver psykologisk hjälp då livet rasar för dem i denna pandemi – deras företag drabbas av hastig konkurs eller de blir på dagen av med sina arbeten och måste gå från hus och hem. Vi försöker på olika sätt stötta restaurangbranschen lokalt. Det är ju en bransch som påverkats enormt av den rådande situationen. Sedan vill vi ­självfallet att hjulen ska börja rulla igen och försöker exempelvis hjälpa näringslivet med ett stort antal kostnadsfria webbinarier som syftar till att guida företagen avseende juridiska utmaningar i denna svåra tid. Vi har stöttat klienter som kunnat bidra till att minska de negativa samhälleliga effekterna med juridisk rådgivning pro bono. Bland annat har Stiftelsen Good Cause lanserat GodHjälp, ett initiativ som kopplar ihop personer i riskgrupp, så kallade hemmahjältar, med volontärer på ett säkert sätt. GodHjälp är en del av kampanjen Action against Corona, som stiftelsen Norrsken och DI startat. Som mångårig samarbetspartner till Stiftelsen Good Cause kunde vi bidra med juridik. Ja, jag försöker att bedriva verksamheten så ”normalt” som möjligt. Det innebär att jag betalar skatt och så vidare precis som vanligt. Jag är extra försiktig i mötet med människor och håller avstånd när jag rör mig ute och i offentliga miljöer och jag har begränsat mina sociala kontakter med både vänner och familj.

Vi försöker givetvis att undvika smittspridning genom strikta riktlinjer för våra medarbetare, med Folkhälsomyndighetens riktlinjer i grunden. Vi utför även vissa uppdrag utan ersättning. Exempelvis har vi stöttat techföretaget Ombori på pro bono-basis, vid lansering av en kösystem-app som hjälper till att öka social distansering i butiker.

Vad kan Advokatsamfundet göra för att hjälpa advokater och advokatbyråer i dagens situation?

Advokatbyrån Jessica Sandberg
(Jessica Sandberg, advokat)
Advokatfirman Morris
(Martin Taranger, CEO)
Advokatfirman Vinge
(Kristian Sjöholm, marknads- och kommunikationschef)
Advokatfirman Pantzar
(Carla Pantzar, advokat)
AG Advokat
(Camilla Hedborg, marknadsansvarig)
Advokatsamfundets beslut att slopa kravet på utbildningstimmar för 2020 är mycket positivt. De flesta kurser ställs in, det är svårigheter med att resa och heller inte lika givande att medverka på kurs via telefon/länk då en stor del av det som också är givande vid deltagandet i kurser är diskussionerna och utbytet med kollegorna. En tanke vi hade var att ge dispens avseende de 18 utbildningstimmarna. Sedan såg vi att Advokatsamfundet har tagit ett sådant beslut, så där får vi snarare berömma för snabbt agerande. De nya riktlinjerna för hur advokaterna ska arbeta i dessa exceptionella tider var ett hjälpsamt initiativ. Jag tycker att samfundet gör så gott samfundet kan. Tyvärr har man som advokat vissa svåra överväganden att göra om klienten till exempel uppvisar sjukdomssymptom men vill att en förhandling ska hållas ändå. Jag har dock upplevt det som att de flesta situationer har fallit väl ut.

 

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster

Annons
Annons