search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Professor Anna-Sara Lind ska bevaka arbete mot rasism i Europa

Regeringen har utsett Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, till svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans inom Europarådet. 

Hon är också verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) samt förordnad som expert i Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer. Anna-Sara Lind efterträder advokat Christian Åhlund som ledamot i ECRI.