search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes den 25/2–15/3 och skickades ut till totalt 8 679 advokater och biträdande jurister.

Trots att det rådde både sportlovstider och coronatider blev det en svarsfrekvens på 37 procent. Studiens resultat är, enligt Ylva Gnosse, därmed väl underbyggt ur ett statistiskt perspektiv. Den innehåller för den här typen av undersökningar ovanligt många fritextsvar, öppna kommentarer, vilket har krävt en hel del handpåläggning.

Tom Knutson