search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Bring, Ove: Sverige och folkrätten / Ove Bring, Mark Klamberg, Said Mahmoudi, Pål Wrange (6. uppl. Norstedts juridik. 395 s.)

Broberg, Anette: Anställda : praktisk handbok för arbetsgivare / av Anette Broberg och Anna Sundin (23. uppl. Björn Lundén information. 371 s.)

Dahlström, Mats: Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om Brottsbalken / Mats Dahlström, Anette Strand, Gösta Westerlund (7. uppl. Bruun Juridik. 639 s.)

FARs samlingsvolym. 2020, ­Redovisning (FAR. 2000 s.)

FARs samlingsvolym. 2020, ­Revision (FAR. 1618 s.)

Flodin, Jonny: Fastighetspant­rättens huvuddrag (2. uppl. Jure. 2020. 88 s.)

The future of arbitration in Europe / editor: Axel Calissendorff (Stockholm Centre for Commercial Law. 89 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 36)

Författningssamling i fastighetsrätt / Elisabeth Ahlinder, red. (10. uppl. Norstedts juridik. 643 s.)

Gerards, Janneke: General principles of the European Convention on Human Rights (Cambridge Univ. Press, 2019. 266 s.)

Gustafsson, David: Ägarskifte och generationsskifte : i företag och lantbruk / David Gustafsson, Björn Lundén (3. uppl. Björn Lundén information. 196 s.)

Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H. 2, Allmänna ämnen / Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson (7. uppl. Norstedts juridik. 302 s.)

Jansson, Bo-Göran: Juridik : personförsäkring / Bo-Göran Jansson, Lars Bergendal, Carl Johan Rundquist (24. uppl. Studentlitteratur, 2019. 378 s.)

Lundén, Björn: Aktiebolag : skatt, ekonomi och juridik / av Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson (25. uppl. Björn Lundén information. 391 s.)

Mossberg, Oskar: Avtalets räckvidd I : om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav (Iustus. 943 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 138. Diss. Uppsala universitet)

Olsson, Stefan: Redovisningsrätt : en introduktion (2. uppl. Norstedts juridik. 141 s.)

Ramberg, Christina: Malmströms Civilrätt / reviderad av Christina Ramberg (26. uppl. Liber. 471 s.)

Sjöstedt Forslund, Christina: Hjälp – Skatteverket kommer! / Christina Sjöstedt Forslund, Göran Alvemalm (Björn Lundén information. 2019. 120 s.)

Tvistlösning inom affärsrätten : en antologi / Niklas Arvidsson, Birgitta Nyström, Peter Westberg, red. (Norstedts juridik. 402 s.)

Wendleby, Monika: Dataskyddsförordningen GDPR : för dataskyddsombud och andra ansvariga (Sanoma utbildning. 504 s.)

Bitte Wölkert