search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Engelsk barrister leder brittiska Labourpartiet

Keir Starmer, engelsk barrister och QC (queen’s counsel), valdes till ny ledare för Labourpartiet i Storbritannien den 4 april. Han efterträdde den kontroversielle partiledaren Jeremy Corbyn.

Keir Starmer, som är född 1962, tog examen i Oxford 1986. Som försvarsadvokat riktade han in sig på mänskliga rättigheter och arbetade mot dödsstraff och tortyr. Han har gjort insatser för att få dödsstraffet avskaffat i en rad stater i Karibien och Afrika.

Keir Starmer var direktör för den engelska åklagarmyndigheten 2008–2013.

Hongkongadvokater greps – IBA oroas

De internationellt uppmärksammade advokaterna Martin Lee, QC, och dr Margaret Ng frihetsberövades i Hongkong den 18 april tillsammans med 13 andra demokratiaktivister.

Förra året tilldelades Martin Lee och Margaret Ng advokatorganisationen IBA:a människorättspris för sitt livslånga försvar av frihet, demokrati och rättsstaten.

IBA är enligt ett uttalande ”allvarligt oroat” av gripandena, som sägs vara grundade på ”otillåtna sammankomster” i augusti och oktober, och beskriver dem som ”ett fortsatt angrepp på yttrande- och mötesfriheten i Hongkong”. 

IBAHRI fördömer av­registrering av advokater

International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI fördömer beslutet av högsta domstolen i Kazakstan att ta ifrån de två advokaterna Amanjol Muhamedıarov och Erlan Ǵazymjanovty deras rätt att utöva advokatyrket. Efter att de hade publicerat en video på ett socialt nätverk, som visade hur en domare under en förhandling fällde olämpliga kommentarer om de två advokaterna och om advokater i allmänhet, anklagades de för att ha brutit mot domstolens förbud mot onlinepublicering av rättegångsinspelningar.

Engelska advokattillsynen blir egen juridisk person

Solicitors Regulation Authority (SRA), tillsynsorganet för solicitors i England och Wales, ska bli en fristående juridisk person för att uppfylla nya statliga krav.

SRA är formellt en oberoende gren av advokatorganisationen Law Society of England and Wales och skapades genom lag 2007.

Medan Law Society är yrkesorganisationen för solicitors, utövar SRA tillsyn genom att utfärda advokatlicenser och besluta om disciplinpåföljder.

Den brittiska konkurrensmyndigheten föreslår att ett självständigt tillsynsorgan för solicitors ska införas även i Skottland.

Källa: Law Society Gazette 

EU-kommissionen ger asylvägledning

EU-kommissionen har antagit en vägledning om hur EU:s regler om asyl, återvändande och vidarebosättning ska genomföras under coronakrisen. Vägledningen läggs fram för medlemsländerna, som har bett om råd om hur man kan säkra kontinuitet i förfarandena och respekt för åtminstone de grundläggande rättigheterna. Den innehåller praktiska anvisningar om registrering och handläggning, personliga intervjuer, Dublinförordningen, mottagningsvillkor, vidarebosättning och återvändande.

Vägledningen finns på svenska på EU-kommissionens webbplats ec.europa.eu.

CCBE guidar försvarare i EU-rätten

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har tagit fram en vägledning för försvarare inom EU. Guiden presenterar lagstiftning, praxis och de rättsliga verktyg som finns. I dokumentet finns bland annat information om processuella skyddsmekanismer, den europeiska arresteringsordern och bevisfrågor.

CCBE Reference Guide to Assist EU Defence Practitioners finns på www.ccbe.eu.

Annons
Annons