search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Mia Edwall Insulander i Rapport om särskild utlänningskontroll

I SVT:s Rapport den 1 april kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander förslagen från Utredningen om utlänningsärenden i betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16). Utredningen föreslår bland annat att lagen om särskild utlänningskontroll ska ersättas med en ny lag: lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Mia Edwall Insulander konstaterade att dagens lagstiftning brister i möjligheten till insyn för dem som omfattas av lagen, och att möjligheten till insyn för dem som pekas ut inte verkar öka med förslaget till ny lag.

Rättssäkerheten viktig vid asylutredningar på distans

Migrationsverket har på grund av risken för smittspridning gått över till att göra fler asylutredningar via telefon och videolänk, i stället för muntliga förhandlingar på plats. I Ekonyheterna den 14 april kommenterade Advokatsamfundets jurist Hannes Grufman Migrationsverkets omställning. Han underströk att det är viktigt att bedöma varje ärende noggrant och göra en avvägning av om det är lämpligt att genomföra förhandlingen på distans i det enskilda fallet. Han betonade också att det kan vara mindre lämpligt och mindre rättssäkert med distansutredningar, när trovärdighets- eller tillförlitlighetsfrågor ska bedömas.