search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

”Jag har alltid gillat försvararperspektivet”

Niklas Dahlbeck på Advokaterna Hurtig & Partners i Stockholm är utbildad hovrättsassessor, men har växlat bana och blev advokat den 16 april.

Du är hovrättsassessor men har bytt karriär från domarbanan till att bli advokat. Hur kom det sig att du bestämde dig för att prova advokatyrket?

– Redan på universitetet var jag intresserad av brottmål. Vid valet mellan advokat, domare och åklagare var advokatspåret självklart. Jag har alltid gillat försvararperspektivet: att vända och vrida på argumenten medan alla andra redan tycks ha bestämt sig för att personen i fråga är skyldig. Under studietiden hade jag ett uppdrag som försvarare, vilket spädde på min vilja att bli försvarsadvokat. Det var en vän som hamnat i bråk med ordningsvakter efter en utekväll. Jag hjälpte honom och fick åklagaren att lägga ner förundersökningen för försök till våld mot tjänsteman. Tyvärr dömdes han dock för våldsamt motstånd, men på det stora hela var han ändå väldigt nöjd. Som det slumpade sig hade halva klassen valt just den förhandlingen att titta på när de fått i uppgift av läraren att titta på en förhandling. Det var lite nervöst att stå upp mot åklagare när jag bara var student och med halva klassen som åskådare. Men känslan att få ifrågasätta och att få fram min väns version av hur det hade gått till var mäktig. Det gick som sagt bra och min vän blev väldigt nöjd. Jag fick kanske blodad tand där.

– Jag tänkte tidigt att det skulle vara bra att sitta ting för att bli en bra försvarare, att lära sig systemet att slå från insidan. När jag var klar med tinget blev jag smickrad av att mina chefer tyckte att jag skulle bli en bra domare och att jag borde söka mig till hovrätten. Jag tänkte att en fördjupad kunskap om hur domstolarna arbetar skulle hjälpa mig när jag väl blev advokat. Att jag sedan tyckte det var riktigt kul gjorde att det var ett enkelt val att fullfölja.

– När jag blev färdig hovrättsassessor var det självklart att söka mig till en advokatbyrå. Jag har aldrig ångrat det valet. Jag är nu på en byrå där mina domarkunskaper verkligen uppskattas. Jag tror aldrig att jag kommer att byta till något annat jobb.

Vad är bra med att vara just advokat?

– Titeln advokat gör att man får möjlighet att hjälpa dem som är misstänkta att göra sin röst hörd. Brottsmisstänkta befinner sig ofta i en väldigt utsatt position, och inte sällan är det personer som på olika sätt haft det svårt. Det är en ynnest att få hjälpa dessa människor. Det är nog det bästa med att vara advokat.