search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Inställda rättegångar

Under åren 2017–2019 ställde landets tingsrätter i snitt in 21,4 % av rättegångarna. Den siffran har stigit kraftigt sedan spridningen av det nya coronaviruset har ökat i Sverige.

Vecka 16 i år ställdes 36,2 % av tingsrättsförhandlingarna in. Även i andra instanser har antalet inställda förhandlingar ökat. För respektive instans gäller följande siffror under perioden 2017–2019/vecka 16: kammarrätt: 23,2 %/35,3 %, hovrätt: 15,7 %/31,6 %, förvaltningsrätt: 16,3 %/22,0 %.

Statistiken avser det datum/den vecka ­förhandlingen skulle ha ägt rum. Det innebär att om en domstol tar beslut om att ställa in en framtida förhandling syns det först senare i statistiken. I statistiken går det inte att utläsa orsak, målkategori eller när beslutet togs

om att ställa in förhandlingen – om det var samma dag eller månader i förväg. Domstolsverket anger dock i en pressrelease att det framför allt är brottmålsförhandlingar som ställs in.

Skälen till att förhandlingen ställs in skiftar. Det kan bero på sjukdom hos domstolens personal eller hos parter och vittnen. Det kan också bero på bristande delgivning, att ett mål avgjorts på handlingarna eller att en förlikning har nåtts.

Det går inte att säga hur många förhandlingar som har ställts in just på grund av coronakrisen. Men det finns enligt Domstolsverket en tydlig tendens, med en markant ökning av antalet inställda förhandlingar sedan vecka 12.

Källa: Domstolsverket

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster

Annons
Annons