search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Generalsekreteraren kommenterar

Vad är syftet med ­undersökningen?

– Syftet är att inhämta ledamöternas syn på Advokatsamfundets arbete så att vi kan lägga strategier för vårt fortsatta arbete. Det är angeläget för oss att förstå vad som är viktigt för kåren. 

Vad har du för över­gripande kommentar till resultaten?

– Svaren överensstämde ganska väl med vår analys hittills av vad som är angeläget, till exempel att det är viktigt att arbeta för att upprätthålla förtroendet för advokater och att informera om skillnaden mellan advokat och jurist. Det var också intressant att se att hållbarhet är en viktig fråga.

Är det något som har överraskat dig?

– Ja, kanske främst att det var en så hög andel som vill fortsätta att ta del av tidskriften i pappersform. Eftersom en del ledamöter hör av sig och bara vill ha tidningen digitalt så har vi trott att andelen som vill ha det så är högre än vad den verkar vara.

Hur kommer Advokatsamfundet att gå ­vidare i sitt arbete nu?

– Vi kommer nu att lägga strategier utifrån svaren och fatta beslut, till exempel i vilken form man ska få tidskriften och hur vi bättre kan upplysa allmänheten om skillnaden mellan advokater och andra jurister. Vi måste också fundera på hur vi kan kommunicera etiken på ett konstruktivt sätt.

Tom Knutson