search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Försvararnestorn Bertil Molle har gått ur tiden

Advokat Bertil Molle, Stockholm, en av Sveriges mest anlitade försvarare, har avlidit. Han skulle ha fyllt 99 år i juni.

Bertil Molle tog jur. kand.-examen 1954, satt ting i västra Ångermanlands domsaga och började sedan på advokatbyrå i Stockholm. Han blev ledamot av Advokatsamfundet 1960 och drev därefter egen byrå till 1996.

Bertil Molle fick tidigt försvararuppdag i flera mål som fick stor uppmärksamhet i medierna, till exempel när han 1968 vid två tillfällen fick rusa efter sin klient boxaren Bosse Högberg, som upprörd hade lämnat rättssalen, och fick honom att återvända. År 1969 var han den mest anlitade offentlige försvararen i Stockholm, med 193 uppdrag enligt en lista från rådhusrätten.

Bertil Molle pensionerade sig vid 75 års ålder, men strax före 91-årsdagen gjorde han ett inhopp i rätten som biträde till yngre kollegan Claes Borgström på målsägandesidan i den långa rättegången om ”Södertäljenätverket”.

Bertil Molle ledde uppskattade brottmålskurser för advokater. Han förespråkade att nämndemännen skulle utses på annat sätt än genom nominering av partierna, och han arbetade för att införa praktiska advokatkappor i domstolarna.

Han var aktiv i den internationella advokatorganisationen International Bar Association,

IBA, och i Amnesty, men var också styrelseledamot i ”klientorganisationerna” KRUM och RFHL.

Bertil Molle var uppvuxen på Kungsholmen i Stockholm och hade både bostad och advokatkontor där stora delar av sitt liv. Privat var han en stor jazzfantast som inte missade Duke Ellingtons konserter i Sverige.

År 1989 fick han spela advokat i ett avsnitt av SVT:s serie Varuhuset.