search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Exempel på covid-19-åtgärder från internationella organ

  • Europakonventionens artikel 15 ger möjlighet att avvika från konventionsförpliktelser vid nödläge, i den utsträckning som är oundgängligen nödvändig. Flera länder har meddelat beslut om att använda artikeln, bland annat för begränsning av människors fria rörlighet.
  • Europadomstolen för mänskliga rättigheter, ECHR, har förlängt vissa processuella tidsfrister. Domstolen minimerar personalens fysiska närvaro. Vissa uppgifter som inte kan utföras på distans och som inte är kritiskt brådskande skjuts upp.
  • EU-domstolen förlänger frist­erna för att väcka talan och ge in överklagande med en månad – dock inte för förfaranden som ställer särskilda krav på skyndsamhet. Den dömande verksamheten fortsätter, mål som ställer särskilda krav på skyndsamhet ges prioritet. Förhandlingar som är planerade att hållas under perioden till och med den 30 april skjuts upp.
  • l CCBE uppmärksammar i ett brev till EU-kommissionen hot mot rättsstatsprincipen samt civila och mänskliga rättigheter. Det gäller i synnerhet begränsningar av fri rörlighet som, om än nödvändiga, kan begränsa tillgång till rättvisa.
  • IBA har publicerat en checklista för advokatbyråer, bland annat vad gäller smittskydds­åtgärder samt stöd och hjälp till klienter.
  • IBA:s Human Rights Institute (IBAHRI) har gjort uttalanden med anledning av hur myndigheter och regeringar i vissa länder begår överträdelser av mänskliga ­rättigheter med covid-19 som förevändning.
Annons
Annons