search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

CCBE uppmanar Turkiet att skydda fängslade advokater

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, uppmanar i ett brev Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan att göra allt i sin makt för att under coronapandemin skydda de många advokater som sitter i turkiska fängelser.

Omkring 300 advokater hålls i förvar i Turkiet, anklagade för olika terrorrelaterade brott. Enligt CCBE:s uppfattning har en stor del av advokaterna fängslats enbart för att de har utfört sina uppdrag i rättsstatens och klienternas tjänst.

Turkiet planerar nu lagändringar för att släppa en stor del av dem som är intagna i fängelse. Syftet är att förhindra att coronaviruset sprids i fängelserna. Enligt uppgift ska fångar dömda för terroraktiviteter dock undantas och få stanna i fängelse.

CCBE uppmanar Turkiets president att frige advokaterna, som enligt CCBE inte ska anses vara terrorister. CCBE ber också presidenten att göra allt i sin makt för att skydda de fängslade advokaternas hälsa och säkerhet och att vidta nödvändiga åtgärder för att Turkiets advokater framgent ska kunna sköta sina uppdrag utan att behöva frukta repressalier.

I ännu ett brev till president Erdoğan uttrycker CCBE sin oro över Turkiets rättsliga trakasserier mot tretton turkiska människorättsadvokater, som togs i förvar av polisen och fick sina hem och kontor genomsökta samt sina datorer tagna i beslag, beskyllda för att ha bistått terrorister. Alla släpptes utom Sevda Özbingöl Çelik som häktades, misstänkt för att som advokat ha företrätt terroranklagade och besökt fängelser.

Annons
Annons