search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

CCBE: Pandemin hotar rättsstaten

Coronapandemin och åtgärderna mot den innebär ett hot mot rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Det varnar Ranko Pelicarić, ordförande i Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), för i ett brev till EU-kommissionen.

Inskränkningarna av rörelsefriheten är en särskild källa till oro för advokater, eftersom de också kan inskränka tillgången till rättslig prövning.

CCBE föreslår att kostnaderna för domstolsprövning ska minskas under omständigheterna och att domstolarna i EU och i medlemsländerna ska använda tekniska lösningar som videokonferenser för att underlätta sitt vanliga arbete, så att medborgarna inte utsätts för oskäliga dröjsmål i prövningen av tvistemål och brottmål.

I brevet understryker CCBE att pandemin, även om den innebär stora utmaningar, inte får uttunna eller upphäva respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna, som är viktigare i en osäker tid än i tider av stabilitet. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna gäller fortfarande, och artikel 47 som garanterar alla rätten till rättslig prövning, särskilt dem som saknar medel att anlita kvalificerat rättsligt ombud, ska fortsätta tillämpas, manar CCBE.

CCBE påminner också om att advokater tillhandahåller nödvändiga funktioner i ett demokratiskt samhälle och att lösningar, inklusive ekonomiskt stöd från EU och medlemsstaterna, måste hittas för att kunna upprätthålla advokaternas verksamhet.

”Deras försvinnande skulle få en varaktig kritisk effekt för rättsstaten, bortom tidsperioden för det hälsomässiga nödläget”, skriver Pelicarić.

Annons
Annons