search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Årsmöte i Málaga i sista stund

Rapport från Utlandsdagarna i Málaga den 13–14 mars 2020

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte den 14 mars 2020 i Málaga i samband med avdelningens årliga utbildningskonferens, Utlandsdagarna. Det fyrtiotal advokater som deltog fick möta våren och värmen på Solkusten. Platsen för årets arrangemang var Gran Hotel Miramar.

Av uppenbara skäl höll sig Utlandsavdelningens styrelse uppdaterad och informerad om utvecklingen av coronapandemin inför Utlandsdagarna.

Extra insatta styrelsemöten hölls nästan dagligen veckan före Utlandsdagarnas början, för att analysera om konferensen skulle genomföras.

Inga myndighetsbeslut eller rekommendationer stoppade resor till eller från Spanien in­nan Utlandsdagarna satte igång, och därför beslöt styrelsen att genomföra eventet på säkrast möjliga sätt.

Följaktligen bestod årsmötet av en ovanligt liten skara; dock hade ett antal medlemmar in­gett fullmakt. Årsmötet omvalde Christina Griebeler till ordförande och nyvalde Jonas Nordgren till vice ordförande. Övriga ledamöter omvaldes. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över stadgarna till nästa årsmöte.

Med anledning av coronaviruset närvarade varken samfundets ordförande eller vice ordförande, men generalsekreteraren informerade per telefon om vad samfundet arbetat med under det senaste året. Utlandsdagarna var som vanligt indelade i två utbildningspass. Teman var skatt respektive vin.

Fredagen skulle traditionsenligt tillbringas på det lokala advokatsamfundet. På grund av coronaviruset ställdes det dock in varför föreläsningarna i stället förlades till Gran Hotel Miramar. Första dagen började med skattejuristen Santiago Lapausa González från byrån JC&A Abogados i Marbella. Santiago berättade inledningsvis om Miramarhotellets tid som domstol och svenskarnas roll och goda rykte i regionen. Han övergick sedan till temat skatter för utländska privatpersoner bosatta i Andalusien.

Därefter tog avdelningens egen Jonas Nordgren över med ett föredrag om hur det är att arbeta som advokat på Solkusten. Jonas förklarade hur kollegial lojalitet och respekt spelar stor roll. Vidare talade Jonas generellt om det spanska rättssystemet, om formaliteter vid ett fastighetsköp, om speciella situationer inom familjerätt samt om affärsjuridik.

Efter årsmötet på lördagen fortsatte Utlandsdagarna med abogada Beatriz Cuevas Almoguera från byrån J&A Garrigues, som talade om juridiken kring vin och vinodling.

Efter det berättade Rickard Enkvist om hur han som svensk affärsman för mer än 20 år sedan bytte spår och blev vinodlare i bergen ovanför Solkusten.

Under lördagseftermiddagen hade nu oron för smittan nått även Andalusien, vilket ledde till att delar av staden stängdes av för turister. Detta i sin tur ledde till att den planerade galamiddagen i stjärnrestaurangen José Carlos García, som råkade ligga i spärrzonen, inte kunde genomföras. Gran Hotel Miramar hjälpte dock till och organiserade med mycket kort varsel en nära nog likvärdig galamiddag.

Astrid Trolle Adams
Karl Woschnagg