search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Anne Ramberg ordförande för Uppsala universitet

Regeringen har utsett Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare i Advokatsamfundet, till ny ordförande i Uppsala universitets styrelse, konsistoriet. 

Hon tillträder uppdraget den 1 maj. Konsistoriet ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter – vetenskapliga, ekonomiska och administrativa.