search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Stunden är nu

Det finns kanske en stund då det går upp för var och en av oss, samtidigt, att våra beslut påverkar vår nästa.

Coronavirusets snabba spridning har fått länder att stänga ned samt regeringar att informera om vikten av medmänsklighet. Statsministern håller tal till nationen och vill påminna oss om att ta ansvar, inte bara för oss själva utan också för andra och vårt land. I samhället sprids en ny kollektiv erfarenhet som ingen hade anat för några månader sedan. Det är speciella tider.

I denna vår samtid pågår också en debatt om förtroendet för advokater. Enskilda advokaters agerande i marknadsföringssammanhang används som exempel på att advokatkåren har tappat bort etiken. I medierna belyser man särskilda exempel och drar sammanfattande slutsatser av dem: ”Advokatsamfundet tycker inte att något av detta är problematiskt”.*

Jag känner inte igen den bilden av Advokatsamfundet. Det är problematiskt när en advokat inte agerar med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. Det är också problematiskt om advokater inte uppträder sakligt och korrekt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. Det är därför som vi har en disciplinnämnd som prövar ärenden som anmäls eller som styrelsen väljer att skicka till nämnden för prövning. Det är också därför som samfundet håller obligatoriska etikkurser inför advokatexamen och gratiskurser i etik, har en proaktiv tillsyn av kåren och arbetar aktivt med att informera om och diskutera etiska frågeställningar. Etiken är det kitt som håller advokatkåren samman och som skiljer oss från andra juridiska konsulter. Själv har jag ett starkt minne av att jag vid en av delkurserna inför advokatexamen plötsligt förstod vidden av advokatyrket och det ansvar man har. När man sedan gjort examen och förhoppningsvis beviljats inträde gäller det att ”hålla fast” i etiken. Den är levande materia som förändras i takt med tiden och utvecklingen. En av Advokatsamfundets huvuduppgifter är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår, och vi arbetar mycket aktivt med det, etiken är viktigare än någonsin.

Kan det ändå vara så att förtroendet för advokatkåren minskar? Hur gör vi då för att behålla det?

Kanske kan den speciella tid vi nu lever i hjälpa oss att lättare hitta svaret; genom att reflektera över hur vårt agerande påverkar inte bara oss själva som enskilda advokater utan hela kåren, fattar vi bättre beslut. Då arbetar vi för fortsatt förtroende. I tider av oro för smittspridning, där vissa grupper riskerar sin hälsa om vi inte tänker noga på hur vårt agerande kan påverka andra, finns förhoppningsvis utrymme att också reflektera över advokatkollektivet.

Förtroendet för kåren kräver att vi tar dessa frågor på allvar och att vi tar vårt ansvar. Var och en av oss behöver agera med integritet och gott omdöme. ”We’re in this together” var och en av oss, samtidigt, för att upprätthålla det förtroende som vi förtjänar. Stunden är nu.

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

* Läs om mitt svar på Ivar Arpis ledare här. 

Annons
Annons