search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Så får staterna avvika från Europakonventionen

Flera av Europarådets medlemsstater utfärdar undantagslagar på grund av viruspandemin. Därför har Europarådets generaldirektorat för mänskliga rättigheter och rättsstaten sammanställt information om Europakonventionens artikel 15.

Artikel 15 reglerar möjligheten att avvika från Europakonventionen vid nödlägen. Informationen omfattar Europadomstolens riktlinjer om artikel 15 – med en ingående genomgång av domstolens praxis – och domstolens faktablad om avvikelser från Europakonventionen vid nödlägen.

Europarådet påminner om att staterna får avvika från sina skyldigheter enligt konventionen bara vid nödlägen som hotar nationens existens. Det är alltid förbjudet att avvika från konventionsartiklarna om rätten till liv, förbuden mot tortyr och slaveri samt legalitetsprincipen i straffrätten, liksom från tilläggsprotokollen om dödsstraffets avskaffande och förbudet mot dubbelbestraffning.

Staterna är skyldiga att hålla Europarådets generalsekreterare underrättad om avvikelserna.

Europadomstolens webbplats

Annons
Annons