search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Rättshjälp

Rättshjälp, eller på engelska legal aid, är ett vitt begrepp som ofta omfattar statlig hjälp till misstänkta och målsägande i brottmål likväl som statligt stöd till den som dras in i en tvist.

Det är dock bara den sista kategorin som regleras i rättshjälpslagen, (1996:1619). I Domstolsverkets redovisningar av transfereringar heter kategorin rättshjälpsbiträden. 

Sedan 1997 är rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet i hemförsäkringen. Den som har eller borde ha en hemförsäkring som omfattar rättslig hjälp i en viss tvist kan alltså inte få rättshjälp. 

Rättshjälp kan utgå till den vars ekonomiska underlag (ungefär inkomst minus försörjningsbörda) inte överstiger 260 000 kronor om året. Den sökande måste själv betala för en inledande rådgivningstimme hos sitt juridiska biträde. Dessutom utgår en avgift på upp till 40 procent av kostnaden. 

Rättshjälp ges normalt i högst 100 timmar. Vid behov kan domstolen besluta om en utökning av antalet timmar. 

Rättshjälp ges inte för förvaltningsmål eller förenklade tvistemål. Normalt beviljas inte heller rättshjälp vid arbetsrättsliga tvister. För rättshjälp i familjerättsliga tvister krävs särskilda skäl.

Ulrika Öster
Annons
Annons