search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Pandemin ger brist på nämndemän

Landets domstolar riskerar att få ställa in förhandlingar på grund av brist på nämndemän. Hela
30 procent av Sveriges nämndemän är över 70 år och hör därmed till de riskgrupper som uppmanas att undvika sociala kontakter utanför hushållet.

Varje domstol måste nu skapa en strategi för att hantera situationen där äldre nämndemän lämnar återbud eller helt enkelt inte kan kallas. Enligt Domstolsverket har domstolarna redan nu vissa möjligheter att kalla in ersättare för dem som uteblir, såväl ordinarie nämndemän som tillfälliga ersättare som inte är valda till nämndemän. Det är också möjligt för redan utnämnda nämndemän att tjänstgöra i större utsträckning än tidigare.

Många tingsrätter har ställt in alla förhandlingar som inte måste hållas inom en viss tid, exempelvis därför att det finns häktade. Domstolsverket uppger också att man analyserar om det krävs lagändringar för att klara situationen.

Annons
Annons
Annons