search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om pandemin

Första gången coronaviruset nämns i Svenska Dagbladet är i en notis den 13 januari 2020. Det talas om ett ”mystiskt sars-liknande virus” kopplad till en marknad i kinesiska Wuhan.

När jag skriver detta, den 23 mars, har det gått tio veckor och nu handlar SvD nästan bara om det som har utvecklats till en pandemi. Bland dagens rubriker märks ”Utegångsförbud: fransk militär patrullerar gatorna beväpnade” och ”Butiksdöden accelererar snabbt”. Från Italien, som är mest utsatt, rapporteras om många hundra döda varje dygn. Det är en skrämmande läsning.

I Sverige finns inget utegångsförbud men i vart fall Stockholm är öde eftersom många bland dem som har möjlighet jobbar hemifrån. Hotell, restauranger och butiker är tomma. Flygresandet har näst intill upphört. Många har permitterats eller sagts upp. Stora tillverkningsindustrier har stängt fabrikerna. I Stockholm bygger militären ett fältsjukhus. Det är oklart om sjukvården kommer att klara trycket – och oron är påtaglig för vad som händer om den inte gör det.

Detta nummer av Advokaten kommer ut den 8 april, mer än två veckor efter att jag skriver den här texten. Hur det då ser ut i landet och i vår omvärld vet ingen. För min del fruktar jag att läget har förvärrats. I värsta fall drabbas vårt land på ett sätt som saknar motstycke i samtiden, med ett stort mänskligt lidande till följd av sjukdomen men också till följd av arbetslöshet och andra ekonomiska effekter i dess spår.

När det gäller pandemins rent yrkesmässiga effekter för oss advokater är läget oklart i skrivande stund, men några preliminära iakttagelser kan göras.

Det råder för nuvarande stor efterfrågan på rådgivning i frågor som aktualiserats av coronapandemin, till exempel finansiering, rekonstruktion, arbetsrätt och den kontraktuella betydelsen av pandemin (force majeure, hardship etc.). Men i alla fall på några veckors sikt fruktar jag att de negativa yrkesmässiga effekterna blir betydligt mer omfattande.

För det första är det svårt att se att transaktionsjuridiken, särskilt den med internationella inslag, ska kunna löpa vidare i en värld som i princip är nedstängd. Särskilt på de stora affärsjuridiska byråerna utgör ju M&A, börsnoteringar etc. en betydande del av det dagliga arbetet. Om uppdragen försvinner eller läggs i träda i månader får det stora följder för beläggningen.

För dem i kåren som i stor utsträckning processar i domstol, främst brottmålsadvokater, riskerar verksamheten också att hamna på sparlåga. Vi ser redan tendenser till att domstolarna skjuter på förhandlingar som inte är tidskritiska. Detta kan komma att förstärkas av att det kan bli svårt att försörja målen med nämndemän. 30 procent av nämndemännen är 70 år eller äldre och ingår alltså i den riskgrupp som rekommenderas att avstå från att vistas tillsammans med andra. Det är inte otänkbart att domstolarna inför sommarschema långt tidigare än vanligt. Effekten av allt detta blir förstås stora balanser när verksamheten väl kommer igång igen.

Om det allmänna läget inte plötsligt förändras till det bättre är jag därför rädd att pandemins yrkesmässiga effekter – i tillägg till de mänskliga – blir svåra också för advokatbranschen.

Även Advokatsamfundets verksamhet påverkas. Kurser och examinationer har tills vidare ställts in. Mars är den tid då avdelningarna har sina årsmöten. Västra och Mellersta ställde in helt. Östra och Utland genomförde sina möten fullt ut, inklusive kringliggande utbildningsaktiviteter. Övriga – Stockholm, Södra och Norra – drog ner på programmet och genomförde bara det formella årsmötet. Advokatsamfundets fullmäktigemöte måste äga rum senast den 15 juni. Det återstår att se under vilka former det kan genomföras. Den traditionella fullmäktigemiddagen – ett stort event i Juristsverige – har vi redan ställt in.

Det är märkliga tider.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons