search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya föreskrifter om ersättning vid kvällsberedskap

Drygt 2 800 kronor i timmen blir ersättningen till offentliga försvarare vid polisförhör utanför kontorstid. Det framgår av Domstolsverkets nya föreskrifter.

I mitten av mars kom Domstolsverkets nya föreskrifter om ersättning till offentliga försvarare vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid. Enligt föreskrifterna har en offentlig försvarare, som biträder någon som är  gripen eller anhållen vid polisförhör på vardagsnätter eller under helger, rätt till ersättning med 2 810 kronor per arbetad timme i anledning av förhöret. Detta gäller om försvararen har förordnats under tingsrätternas beredskap kvällar och helger. Tidsspillan i samband med arbetet ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:10) med 1 285 kronor per timme, även om den uppkommer mellan klockan 22 och 7.

Domstolsverket har också ändrat i sina föreskrifter (DVFS 2019:5) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt, så att brottmålstaxan får överskridas även om arbete har varit påkallat och utförts kvällar, nätter och helger.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2020.

Om de nya föreskrifterna
Enligt de nya föreskrifterna har en offentlig försvarare, som biträder någon som är gripen eller anhållen vid polisförhör på vardagar klockan 0–7 och klockan 18–24, eller på söndagar, andra allmänna helgdagar, lördagar, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, rätt till ersättning med 2 810 kronor per arbetad timme i anledning av förhöret – om försvaren har förordnats under tingsrätternas beredskap enligt 1 och 1 a §§ förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor med mera och polisförhöret hålls i anslutning till förordnandet, eller om försvararen har förordnats under annan tid och det är särskilt brådskande att polisförhöret hålls före nästkommande vardag.

Annons
Annons
Annons