search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Andersson, Jan: Kapitalskyddet i aktiebolag : en kritisk lärobok (7. uppl. Jure. 444 s.)

Appelquist, Jan: Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok (2. uppl. Norstedts juridik. 100 s.)

Bjuvberg, Jan: Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering (4. uppl. Studentlitteratur. 253 s.)

Blekemo, Annika: Rehabilitering och arbetsmiljö : handbok i 10 steg för arbetsgivare / Annika Blekemo, Martha Gurmu (3. uppl. Studentlitteratur, 2019. 208 s.)

Bokföringsboken 2020 (6. uppl. Norstedts juridik. 628 s. Svensk redovisning)

Bokslutsboken 2020 (6. uppl. Norstedts juridik. 484 s. Svensk redovisning)

Dahlberg, Mattias: Internationell beskattning (5. uppl. Studentlitteratur. 537 s.)

Ericson, Bo: Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker / Bo Ericson, Stellan Gärde (4. uppl. Norstedts juridik. 325 s.) 

Gregow, Torkel: Preskription och preklusion av fordringar : innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer (Norstedts juridik. 181 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 214) 

Grönwall, Lars: Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning / Lars Grönwall, Leif Holgersson, Bertil Idarsson (7. uppl. Norstedts juridik. 349 s.)

Heuman, Lars: Specialprocess : utsökning och konkurs (8. uppl. Norstedts juridik. 299 s.)

Johnsson, Lars-Åke: Patientlagen : en kommentar (2. uppl. Norstedts juridik. 205 s. Gula biblioteket)

Karnov : svensk lagsamling med kommentarer (24. uppl. Karnov Group. 2019) 

Kleerup, Jan: Mervärdesskatt i teori och praktik / Jan Klee­rup, Eleonor Kristoffersson och Jesper Öberg (7. uppl. Norstedts juridik. 281 s. Skatte­biblioteket) 

Lindahl Toftegaard, Eva: Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen (2. uppl. Studentlitteratur. 335 s.)

Lundgren, Lars: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 /

Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson (33. uppl. Norstedts juridik. 652 s.)

Nordell, Per Jonas: Marknadsrätten (8. uppl. Norstedts juridik. 139 s. En introduktion)

Nordh, Martin: Penningtvättslagen : en handbok (Norstedts juridik. 141 s.)

Nørgaard, Irene: Familieret / Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen, Eva Naur (4. udg. København : Djøf Forlag, 2019. 372 s.)

Om rättssociologisk tillämpning / Isabel Schoultz, Ida Nafstad, red. (Studentlitteratur. 331 s.)

Radetzki, Marcus: Tolkning av försäkringsvillkor (2. uppl. ­Norstedts juridik. 156 s.)

del Sante, Naiti: Arbetsrätten / Naiti del Sante, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson (8. uppl. Norstedts juridik.

130 s. En introduktion)

Sjösten, Mats: Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser (5. uppl Norstedts juridik. 458 s.)

Strömquist, Siv: Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (7. uppl. Studentlitteratur, 2019. 180 s. 

Swärd, Susann: Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten (2. uppl. Norstedts juridik. 297 s.)

Swärd, Susann: Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan (2. uppl.  Norstedts juridik. 310 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons