search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Assange illa behandlad enligt IBAHRI

International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI fördömer behandlingen av Julian Assange i samband med domstolsprövningen av hans utlämning till USA i februari. Enligt Assanges advokater belades han med handfängsel elva gånger och kläddes av naken för att kroppsvisiteras två gånger. Hans egen dokumentakt ska ha konfiskerats efter första dagens förhandling, och domstolen nekade honom att sitta tillsammans med sina advokater i stället för i en skottsäker glasbur.

Brittiska advokater är ”nyckelpersoner”

Den brittiska regeringen har klassificerat vissa advokater som ”nyckelpersoner” under krisen med det nya coronaviruset. De får möjlighet att låta sina barn gå i skolan eller få särskild barntillsyn, trots att Storbritanniens statliga skolor har stängts. Listan på yrkesgrupper med en nyckelfunktion i samhället omfattar bland annat dem som är nödvändiga för att rättssystemet ska fungera. Dit hör advokater som måste uppträda i domstol eller som biträder personer som är frihetsberövade eller bor på institution.

Migrationsordlista finns nu som app

Europeiska migrationsnätverket (EMN)har tagit fram en app för ordlistan EMN Asylum and Migration Glossary. Appen – EMN Glossary – finns på App Store och Google Play. Den innehåller drygt 460 termer inom asyl och migration, liksom nätversionen och den tryckta versionen av EMN Glossary. Uppslagsorden och definitionerna är på engelska, medan själva termerna finns översatta till alla EU-språk samt norska.

Annons
Annons