search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

… men de nya reglerna skjuts upp

Den första april skulle de nya reglerna om kvällsberedskap för att förordna försvarare träda i kraft. Men nu måste starten skjutas upp på grund av coronaepidemin. 

Domstolsverket tvingades i slutet av mars konstatera att det inte fanns utrymme att introducera den nya reformen med kvällsberedskap redan den 1 april. Även fackförbundet Akavia begärde i en skrivelse till regeringen att reformen skulle skjutas upp.

– Vi anser att det vore extremt olyckligt att nu införa denna ytterligare belastning på tingsrätterna. Inte minst eftersom förändringen skulle innebära att dömande personal som arbetar kvällstid inte kan vara tillgänglig för arbete fullt ut innan och efter ett jourpass, sa Fredrik Nydén, Saco-S Domstol, i ett pressmeddelande.

Efter dialog med domstolschefer och Åklagarmyndigheten beslutade Domstolsverket att begära ett regeringsbeslut om en tilläggsförordning med ändring av ikraftträdandedatumet till den 1 september 2020.

Advokatsamfundets chefsjurist Johan Sangborn konstaterar att det råder ett mycket ansträngt läge för landets domstolar till följd av den pågående pandemin. Han menar att det är beklagligt men också förståeligt att man under dessa extraordinära förhållanden tvingas senarelägga införandet av reformen.

– En senareläggning av kvällsberedskapen från april till september är möjligen väl lång tid, men ingen av oss vet hur länge förhållandena kommer att bestå. Det primära är givetvis att över tid bibehålla ett fungerande rättsvårdande system och ytterst givetvis att skydda liv och hälsa för rättens aktörer, säger Johan Sangborn.

Annons
Annons
Annons