search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagrådet sågar förslag till utlänningskontroll

Regeringen vill ge polisen rätt att fotografera en utlänning och ta hans eller hennes fingeravtryck vid inre gränskontroller. Men Lagrådet säger bestämt nej. 

Förslaget om ökade befogenheter för polisen vid inre utlänningskontroll överlämnades från regeringen i februari. Enligt förslaget ska polisen vid en inre utlänningskontroll få fotografera en utlänning samt ta hans eller hennes fingeravtryck. Om kontrollen visar att utlänningen vistas illegalt i landet ska avtryck och foto sparas i Migrationsverkets register.

Lagrådets yttrande över förslaget är inte nådigt. Lagrådet skriver bland annat att man inte ifrågasätter ”behovet av att få kontroll över att personer som vistas i Sverige också har rätt att vistas här. Förslagen inger emellertid betänkligheter såväl när det gäller beredningen som förslagen som sådana”. Lagrådet pekar bland annat på att fotografering och registrering av fingeravtryck kan strida mot den enskildes fri- och rättigheter enligt såväl regeringsformen som Europakonventionen, och att förslaget är otydligt i fråga om när en polis får genomföra dessa integritetskänsliga åtgärder. Även den föreslagna registeringen bedöms vara av mycket känslig natur. Slutsatsen blir att förslaget inte bör läggas till grund för lagstiftning.

Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 12/3 2020, Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten.

Annons
Annons