search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kostnadsfria samtal ska lindra besöksförbud

 intagna i häkten och på anstalter får nu ringa utan avgift. Åtgärden infördes för att kompensera för det besöks- och permissionsstopp som införts till följd av coronasmittan.

Besöksförbudet infördes i mitten av mars och innebär att intagna i anstalt och häkte endast får ta emot besök av försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter som är symptomfria.

Kriminalvården har också beslutat att redan beviljade permissioner som inte är absolut nödvändiga ställs in och att inga nya permissioner som inte är absolut nödvändiga får beviljas.

För att mildra effekterna för de intagna beslutade Kriminalvården strax efter att besöksstoppet införts att tillfälligt ta bort avgifterna för telefonsamtal för de intagna. Samtalen blir avgiftsfria, men i övrigt gäller samma villkor som tidigare för telefonin.

Beslutet gäller till den 13 april 2020 och kommer sedan att omprövas utifrån den då rådande situationen.

Annons
Annons
Annons