search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Fokus

Källor Fokus Access to justice

 • Andersson, Tova, Skälig ersättning. Rätten till ersättning för rättegångskostnader i skatte- och straffprocessen – i teori och praktik, juristprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, examensarbete 30 hp, höstterminen 2019
 • Domstolsverket: Årsredovisningar 2009–2018
 • HFD 2019 ref. 16
 • Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats, www.konsumenternas.se
 • NJA 2015 s. 374
 • Prop. 1972:4
 • Rättvis skatte­process: Ersättning i skattemål. Hur tillämpas ersättningsreglerna i praktiken? Oktober 2018
 • SOU 2014:86 Rättvisans pris
 • TT: Kritik mot oförändrat tak för rättshjälp, Svenska Dagbladet, 14 april 2019
 • Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde – Om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Juridiska institutionens skriftserie, skrift nr 024,

  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (2017)

Ulrika Öster
Annons
Annons