search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hård kritik mot nya regler för pengar

Kriminalvårdens beslut om att förbjuda intagna att ta emot pengar utifrån väcker ilska och upprördhet. Enligt Advokatsamfundet kan de nya reglerna strida mot de intagnas fri- och rättigheter.

I slutet av februari fattade Kriminalvårdens tillförordnade generaldirektör Stefan Strömberg beslutet att förbjuda insättningar av privata medel till intagna. Enligt beslutet får intagna inte heller längre ta emot kontanter från anhöriga, advokater eller andra besökare. De enda penningmedel som intagna får hantera är därmed utbetalningar från Kriminalvården eller ersättningar enligt socialförsäkringsbalken. De nya reglerna har, enligt Kriminalvården, kommit till för att säkra att man lever upp till alla krav i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Beslutet om att stoppa penningöverföringar till intagna väckte ilska på landets anstalter, och fick intagna att arbetsvägra i protest. Även anhöriga och advokater har riktat hård kritik mot beslutet.

– Det strider mot oskyldighetspresumtionen att behandla häktade på det sättet, sa advokat Johan Eriksson i en intervju med Dagens juridik.

Eriksson påpekade i intervjun också att alla häkten inte erbjuder möjlighet för de häktade att arbeta och därmed själva tjäna pengar till sina utgifter.

Även Advokatsamfundet är kritiskt. I en skrivelse till Kriminalvården pekar samfundet på att beslutet kan ifrågasättas bland annat utifrån de intagnas rättighetsperspektiv. Det riskerar, enligt skrivelsen, dessutom att leda till en rad komplikationer för offentliga försvarare.

JO har beslutat att öppna ett initiativärende för att granska Kriminalvårdens beslut.

Annons
Annons