search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Coronakrisen: notiser

Stopp för kurser och examination

Advokatsamfundet har ställt in samtliga kurser och examenstillfällen tills vidare. Orsaken är förstås Folkhälsomyndighetens riktlinjer och risken för smittspridning av coronaviruset. Advokatsamfundet följer nu utvecklingen noga och försöker anpassa utbildningsverksamheten till den exceptionella situation som råder. Utbildningsavdelningen undersöker tekniska lösningar för att om möjligt erbjuda kurser online och man har ambitionen att flytta fram inställda kurser till senare datum i år om situationen tillåter.

Rakelkonferens får nytt datum

Advokatsamfundet beslutade att ställa in nätverket Hildas traditionella Rakelkonferens den 24 mars på grund av den pågående spridningen av coronaviruset. Konferensen samlar normalt 200–250 deltagare. Anställda på ett flertal advokatbyråer har också fått instruktioner att för närvarande inte delta i konferenser. Nytt konferensdatum är måndagen den 31 augusti. Advokatsamfundet återkommer med mer information.

Domstolarna: Mål ställs in

I spåren av coronakrisen har flera av landets domstolar beslutat att ställa in eller att inte sätta ut mål under den närmaste framtiden.

Södertörns tingsrätt meddelade i mitten av mars att man ställer in alla ordinarie brottmålsting som inte är förtursmål, med början den 16 mars. Strax efteråt uppgav Hässleholms tingsrätt att enbart mål av förturskaraktär kommer att sättas ut i domstolen. Övriga mål kommer att sättas ut efter rättsferien med start vecka 34.

Andra tingsrätter uppmanar personer kallade till förhandlingar som vistats i riskområden eller som har förkylningssymptom att kontakta tingsrätten.

Annons
Annons
Annons