search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Arpi fick backa om samfundet

Advokaterna ghettofieras och lismar för brottslingar, enligt Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi. Ledartexten fick dock ändras sedan Advokatsamfundets generalsekreterare pekat på en rad fel i texten. 

I ledaren, publicerad i tidningen den 10 mars 2020, tar Ivar Arpi upp en omdiskuterad musikvideo där advokater har agerat statister i en rättssal samt en advokatbyrås inlägg på Instagram där två advokater dricker whisky, bär solglasögon och ger råd till klienter. Ivar Arpi skrev bland annat att ”Advokatsamfundet tycker inte att något av detta är problematiskt” samt att samfundet kommit fram till att det inte har skett något ”åsidosättande av god advokatsed”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander bemötte ledartexten både i sin blogg och i en replik som publicerades på Svenska dagbladets webbplats.

Mia Edwall Insulander pekar i bemötandet på flera rena faktafel i Arpis text, bland annat att de båda whiskydrickande advokaterna faktiskt tilldelats en varning av Advokatsamfundets disciplinnämnd, som fann att de, genom publiceringen av filmen, allvarligt har brutit mot god advokatsed.

Advokatsamfundet tillskrivs också felaktigt ett citat, att ”media valt att vinkla frågor rörande inspelningen”. I själva verket kommer citatet från en av advokaterna i ärendet.

Mia Edwall Insulander pekade också på att advokaternas medverkan i den musikvideo som Ivar Arpi tar upp inte prövats av disciplinnämnden efter att videon publicerats. Hon citerar också disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson, som i Dagens Nyheter uttalat att innehållet i videon kan ”leda till att Advokatsamfundets styrelse beslutar att frågan måste lyftas igen”.

Blogginlägget och bemötandet klargjorde också en rad punkter, där Ivar Arpis text var missvisande. Bland annat framförde Mia Edwall Insulander att det är missvisande att använda ett fåtal advokaters agerande som argument för att Advokatsamfundet och hela kåren inte bryr sig om god advokatsed; att det var domstolen som upplät och godkände att dess egen lokal används för inspelning av en musikvideo, inte advokaterna, samt att brottmålsadvokatens arbete inte är att ”få bukt med den grova brottsligheten” utan att företräda och ta till vara klientens rättigheter vid misstanke om brott.

Mia Edwall Insulander avslutade sin text: ”Ivar Arpi får gärna ha åsikter och uppfattningar om hur enskilda advokater agerar vid t.ex. marknadsföring och i andra offentliga sammanhang men bör hålla sig till korrekta fakta och rätt citeringar. Att utpeka en hel yrkeskategori och dess samfund utifrån missvisande beskrivningar gynnar inte heller förtroendet för rättssystemet.”

Sedan Mia Edwall Insulanders bemötande publicerats togs det felaktiga citatet bort ur texten och uppgiften om att de whiskydrickande advokaterna varnats lades till. Ivar Arpi medgav också att texten innehållit fel. Arpi vidhöll dock sin kritik mot de advokater som medverkat i rapparen Z.E:s video och mot Advokatsamfundet som organisation.

Läs hela Mia Edwall Insulanders bemötande på generalsekreterarens blogg.

Annons
Annons