search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Anslag rättsliga biträden

År Anslag rättsväsendet
miljoner kr
Anslag rättshjälp
miljoner kr
Rättshjälpen som andel av anslagen till rättsväsendet
2018 45 900 248 0,54 %
2017 44 100 250 0,56 %
2016 42 300 262 0,60 %
2015 41 300 274 0,66 %
2014 40 900 249 0,61 %
2013 40 000 237 0,59 %
2012 38 800 218 0,56 %
2011 37 800 205 0,54 %
2010 36 400 181 0,50 %
2009 34 200 173 0,51 %

Källa: Budgetpropositioner, Domstolsverkets årsredovisningar

Ulrika Öster
Annons
Annons