search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Viktigt att advokaten förstår idrottens verklighet

Den juridiska kompetensen är viktigast, men advokaten måste också förstå idrottens sammanhang. Det säger Ridsportförbundets generalsekreterare Annika Tjernström om sitt förbunds behov av idrottsjuridisk rådgivning.

Svenska Ridsportförbundet är ett av de stora idrottsförbunden i Sverige, med närmare 900 medlemsföreningar. Föreningarna utgör basen för förbundets arbete, berättar generalsekreteraren Annika Tjernström. Hon upplever att föreningarna generellt står sig starka, även om det finns utmaningar vad gäller till exempel ekonomi och anläggningar. 

Juridisk verksamhet är inte någon stor del av Ridsportförbundets verksamhet, men då och då möter förbundet associationsrättsliga eller avtalsrättsliga frågeställningar, liksom processer och tvister. Det händer att det behövs en advokat, även om det varierar hur ofta. 

– Det ser väldigt olika ut beroende på vilka frågor som är aktuella. Det kan vara så att vi är inne i tvister och då har en tätare kontakt, förklarar Annika Tjernström.  

Advokaterna tillför mycket

Svenska Ridsportförbundet har ingen egen jurist anställd på sitt kansli. Däremot finns en samordnare som håller ihop de juridiska frågorna och ansvarar för att de hanteras på lämpligt sätt. Riksidrottsförbundets jurister kan bistå, liksom de advokater och jurister som arbetar ideellt inom Ridsportförbundet, berättar Annika Tjernström.  Förbundet har dessutom avtal med en advokatbyrå, i de fall som det behövs.

Avgörande för vilken advokat som anlitas är den juridiska kompetensen. Men också branschkunnande är viktigt. 

– Lagen är ju lika oavsett om det handlar om sport eller inte, och det gäller att man förstår det sammanhang som vi verkar i, säger Annika Tjernström och fortsätter:

– Jag tror att vi har hittat en bra lösning, att ha en person på kansliet som håller ihop de juridiska frågorna och ser till att vi får den kompetens som behövs. Vi skulle inte kunna ha en jurist anställd på heltid, det utrymmet har vi inte, och inte behovet heller. Men vi är trygga i förvissningen att vi har tillgång till kompetens när vi behöver den, säger Annika Tjernström, som är glad över de goda relationerna till kunniga advokater.

– Advokaterna tillför otroligt mycket kompetens och kunskap inom områden som är viktiga för oss, fastslår hon.

Delar berikar varandra

Ridning är en förhållandevis dyr sport. Det är också en av de sporter där kommersialiseringen gått allra längst, enligt intervjuade advokater. Det kan vara en utmaning att få ihop den kommersiella elitidrotten med en breddidrott uppbyggd på folkrörelsetanken, anser Annika Tjernström. Hon vill ändå inte överdriva problemen i mötet.  

– Jag ser det nog mer som en möjlighet. Man kan dra nytta av de två världarna och de olika värden som finns här, det ideella och det kommersiella, säger hon och tillägger att det krävs kommersiellt tänkande i dag för att ha en elitverksamhet, oavsett vilken idrott det handlar om.

– Samtidigt är den stora delen av vår verksamhet breddidrott, med fokus på barn och unga, motion och hälsa, ja, en folkrörelse. Men delarna berikar varandra, förklarar Annika Tjernström.

Sammantaget ser Annika Tjernström ljust på framtiden för ridsporten. 

– Alla initiativ som tas för att utveckla ridsporten ytterligare, oavsett om det är föreningsdrivet eller kommersiellt drivet, välkomnas. De går hand i hand och kan utveckla varandra, sammanfattar Annika Tjernström, som tror att vi i framtiden kommer att få se fler hybrider mellan ideellt och kommersiellt i idrottsvärlden.

Ulrika Öster
Annons
Annons