search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Stipendium till Jurij Dmitrijev

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond tilldelar den ryske människorättsaktivisten Jurij Dmitrijev 2020 års stipendium.

Jurij Dmitrijev har i närmare tre decennier arbetat med att lokalisera massgravar i ryska Karelen och att genomsöka arkiven för att identifiera och ­dokumentera vilka människor som ligger i dessa gravar efter att ha mördats under Stalins ­terrorregim på 1930-talet. För sitt arbete motarbetas och trakasseras Jurij Dmitrijev av de ryska myndigheterna. 

Stipendiet utdelas till personer som gör ”insatser i Anna Dahlbäcks anda” och som i sitt arbete för mänskliga rättigheter ”visat prov på betydande engagemang och civilkurage”.

Annons
Annons