search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”Politiken har helt enkelt gjort mig till en bättre advokat”

Jessika Roswall valdes in i riksdagen för Moderaterna 2010. Nu är hon vice gruppledare för Moderaternas riksdagsgrupp och partiets Europapolitiska tales­person. Hon är också vald av riksdagen till ledamot av Domarnämnden.

Vilken uppfattar du är den tydligaste trenden i rättspolitiken?

– Trygghetsfrågan har varit högst upp på agendan under lång tid nu. Det är inte konstigt, när vi har en situation i Sverige där vi har vant oss vid att bilar och hus sprängs, när Sverige har näst högst antal dödsskjutningar i hela EU, och där unga kriminella gäng tar över områden samtidigt. Det är begripligt och helt legitimt att människor känner en oro och frustration över att politiken inte tar tag i detta. Den frustrationen känner jag också, det är dags för handling och inte bara tomt prat. Jag tror att trygghetsfrågan kommer att stå högt upp på agendan under lång tid framöver. 

Vad ser du som din viktigaste uppgift i rättspolitiken?

– Som advokat har jag hela tiden arbetat för att värna hela rättsväsendet. Sverige behöver fler poliser, men vi behöver också se till att vi har advokater, åklagare och domare, så att helheten fungerar. Att stärka domstolarnas oberoende är också en viktig uppgift, vilket är en fråga som Moderaterna alltför länge varit i princip ensamma att driva, trots den oroande utvecklingen i vårt närområde.

När du tillträdde som riksdagsledamot 2010 engagerade du dig genast i rättssäkerhetsfrågor, inte minst i skatteutskottet. Vilka rättssäkerhetsfrågor har du drivit sedan dess?

– Rättssäkerhetsfrågorna genomsyrar allt riksdagsarbete, om man tar uppgiften som lagstiftare på allvar. Undermålig lagstiftning leder till bristande förutsebarhet och är svårförståelig för medborgare, vilket vi inte minst har sett i form av gymnasielagen som har fått stora konsekvenser för landets kommuner. En av de viktigaste rättssäkerhetsfrågorna just nu är därför att höja kvaliteten på de lagförslag som kommer från regeringen.

Vilken nytta har du av din advokatbakgrund i uppdraget som riksdagsledamot?

– Stor nytta, dels för att det ger en legitimitet i att vara advokat när man yttrar sig i olika debatter, dels för att jag i advokatyrket har lärt mig att snabbt sätta mig in i nya saker och läsa stora mängder material. En juristutbildning är bland det bästa du kan ha i det här jobbet enligt mig.

Hur har du lyckats förena advokatyrket med riksdagsuppdraget?

– Det gick första mandatperioden, men med tiden har jag fått fler och fler uppdrag i riksdagen, så numer är jag inte verksam som advokat.

Avser du att återgå till advokatverksamheten, eller tänker du stanna kvar i riksdagen om du blir omvald?

– Jag längtar då och då tillbaka till advokatjobbet, men just nu trivs jag väldigt bra med mitt uppdrag som Europapolitisk talesperson och vill satsa på att vinna valet 2022.

Nu är bara två ordinarie riksdagsledamöter advokater – du och Liberalernas Allan Widman – mot fem advokater efter valet 2006. Hur kan man få fler svenska advokater att engagera sig politiskt och ta politiska uppdrag?

– Som med mycket annat handlar det om att prioritera, att ta sig tiden och ha arbetsgivare som stöttar och uppmuntrar, det hade jag. Många advokater har en tung arbetsbörda, vilket gör att det lätt kan kännas övermäktigt, men för mig har politiken alltid gett väldigt mycket energi och nya perspektiv som jag också haft nytta av i arbetet. Politiken har helt enkelt gjort mig till en bättre advokat.