search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Aktuellt

Nya uppdrag och utmärkelser

 • Åsa Hellstadius, immaterialrättsexpert och docent inom civilrätt, ansluter till Vinge. Åsa Hellstadius kommer närmast från Stockholms universitet.
 • Mathias Winge går in som ny delägare i Fylgia. Mathias Winge kommer närmast från Setterwalls. 
 • Maria Wallenborg Ekdahl blir ny vd för Foyen med tillträde den 2 april 2020. Maria kommer närmast från rollen som chief financial officer på AG Advokat.
 • Odd Swarting har börjat som senior counsel på Cirio. 
 • Johannes Gehlin och Finn Stenström är nya delägare på Glimstedt, båda på kontoret i Norrköping.
 • Amanda Starfeldt blev del­ägare i Ramberg Advokater den 1 januari 2020.
 • Time Advokatbyrå och Danowsky & Partners Advokatbyrå har gått samman och bildat Time Danowsky. Danowsky & Partners grundades 1993 av Peter Danowsky. Time Advokatbyrå startade 2007 med fokus på IT och telekom.
 • Matilda Lindblom, juriststudent vid Stockholms universitet, får Ackordscentralens stipendium 2019 för sin uppsats ”Överlåtelse av enkla fordringar i samband med värdepapperisering. Särskilt om kravet på rådighetsavskärande vid överlåtelse av lös egendom”.
 • Pernilla Leviner har utsetts till professor i offentlig rätt. Pernilla Leviner är föreståndare för Barnrättscentrum och har ägnat större delen av sin forskargärning åt frågor som rör den rättsliga relationen mellan stat, familj och individen.
 • Chefsåklagare Solveig Wollstad har valts in i Eurojusts styrelse.
 • Fredrik Landgren har utsetts till hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Annons
Annons