search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Billquist, Bengt: Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning : en kommentar / Bengt Billquist, Lars Olsson, Rune Thomsson (2. uppl. Norstedts juridik. 365 s. Gula biblioteket)

Boele-Woelki, Katharina: Principles of European family law regarding property, maintenance and succession rights of couples in de facto unions / Katharina Boele-Woelki et al. (Intersentia. 280 s. European family law series ; 46)

Darpö, Jan: Miljörätten i utveckling / Jan Darpö, Gabriel Michanek (Iustus. 410 s. De lege 2019)

Edström, Örjan: Medbestämmandelagen : en kommentar (Karnov Group, 2020. 311 s.)

Granlund, Magnus: Forskningsetisk juridik : en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning m.m. / Magnus Granlund, Carolina Östgren (Jure. 138 s.)

Grylin, Hanna: Passivitetsrätten vid skattetillägg (Örebro universitet. 356 s. Örebro Studies in Law ; 10. Diss. Örebro universitet, 2019)

Herre, Johnny: Konsumentköplagen : en kommentar / Johnny Herre ; under medverkan av Jan Ramberg (5. uppl. Norstedts juridik. 587 s. Gula biblioteket)

Lindell, Bengt: Alternativ till rättskipning : förhandling, medling, processförlikning, tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande (Iustus. 394 s.)

Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell för­valtningsrätt / redaktör:  Lotta Lerwall (4. uppl. Iustus. 2020. 312 s.)

Ohrling, Ulf: Affärsjurist : en bok om yrket (Jure. 97 s.)

Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt / redaktör: Jan Kleineman (Stockholm Centre for Commercial Law. 343 s.)  

Påhlsson, Robert: Grundläggande inkomstskatterätt / Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl och Bo Svensson (Iustus. 446 s.)

Ramberg, Jan: Köplagen : en kommentar / Jan Ramberg, Johnny Herre (3. uppl. Norstedts juridik. 803 s. Gula biblioteket)

Ravna, Øyvind: Same- og reindriftsrett (Oslo : Gyldendal. 542 s.)

Sandesjö, Håkan: Medborgarskapslagen : med kommentarer / Håkan Sandesjö, Kurt Björk (4. uppl.  Norstedts juridik. 304 s.)

Sandström, Torsten: Svensk aktiebolagsrätt (7. uppl. Norstedts juridik, 2020. 439 s.)  

Stavenow, Christoffer: Säkerhetsskyddad upphandling : juridik och praktik / Christoffer Stavenow och Max Thimmig (Jure. 127 s.) 

Svernlöv, Carl: Bolagsrättsliga FAQ (3. uppl. Norstedts juridik. 203 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons