search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fifa

Fédération Internationale de Football Association, Fifa, är fotbollens världsorganisation.

Fifa grundades 1904 och har sitt huvudkontor i Zürich i Schweiz. Fifa organiserar fotbollens viktigaste internationella tävlingar, däribland världsmästerskapen i fotboll. Fifa organiserar också sporterna futsal och strandfotboll.

Fifa har 211 nationella fotbollsförbund som medlemmar. Bland medlemmarna finns också de sex kontinentala fotbollsorganisationerna, för Europas del Uefa. 

Fifas disciplinära verksamhet

Fifas tillsyn och disciplinverksamhet omfattar endast rent internationella matcher, som i VM och OS. Övrig tillsyn sköts av de kontinentala organisationerna, för Europa Uefa. 

Grunden för Fifas disciplinverksamhet utgörs av organisationens etikkommitté och disciplinkommitté. Etikkommittén undersöker och utreder misstänkta brott mot organisationens etiska regler. Disciplinkommittén är första dömande instans, med makt att utdöma sanktioner för brott mot Fifas disciplinära regler. Sanktionerna kan träffa medlemsorganisationer, klubbar, spelare och agenter. Ordförande och vice ordförande i kommittén måste ha juridisk utbildning. 

Beslut från disciplinkommittén kan överklagas till överklagandekommittén. Överklagade ärenden bedöms normalt av tre ledamöter. Ordföranden ensam avgör vissa ärenden. Även i överklagandekommittén ska ordförande och vice ordförande ha juridisk utbildning.

Överklagandekommitténs beslut kan överklagas till Court of Arbitration for Sport, CAS. I vissa fall kan de efter CAS också behandlas av schweizisk domstol. 

De sanktioner som kan utdömas beskrivs i Fifas stadgar och sträcker sig för medlemsorganisationer eller klubbar från varning, via transferförbud eller spel för tomma läktare, till kännbara böter. Enskilda spelare kan bland annat ådömas varning, avstängning, samhällstjänst och böter.

Chelsea FC v Fifa

Den engelska storklubben Chelsea FC fick Fifas ögon på sig för sin ganska kreativa hantering av unga spelare som lockades till klubben. Det internationella fotbollsförbundet har hårda regler om just omyndiga fotbollsspelare och hur de ska registreras. 

Fifas första instans, disciplinkommittén, meddelade i februari 2019 att Chelsea bland annat brutit mot Fifas regler om registrering av omyndiga spelare ett stort antal gånger. Straffet blev två säsongers transferförbud (i praktiken ett förbud mot att ta in nya spelare i truppen) för klubben som helhet, med undantag för klubbens damlag och futsallag. Dessutom skulle Londonklubben betala 600 000 schweizerfranc (motsvarande närmare 6 miljoner kronor) i böter.

Fifas överklagandekommitté delade uppfattningen om vilka fel som begåtts, men ansåg det totala transferförbudet vara oproportionerligt i förhållande till felen. Transferförbudet skulle därför fortfarande gälla i två säsonger, men endast gälla för utländska spelare. Bötesbeloppet stod fast.

Chelsea överklagade beslutet till idrottens skiljedomstol, CAS, som meddelade sitt beslut. Enligt CAS hade klubben begått fel, men inte alls i den omfattning och inte heller av det allvar som Fifa menade. CAS mildrade därför straffet till en säsongs transferförbud, alltså säsongen 2019. Bötesbeloppet halverades.

Chelsea företräddes inför CAS av brittiska Northridge, en advokatbyrå specialiserad på idrottsjuridik, och processadvokaten (barrister) Adam Lewis QC, även han inriktad på idrottstvister.

Ulrika Öster
Annons
Annons