search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

3. Publicering på Facebook och Instagram; spridning av nyhetsartikel och lämnande av kommentar. Ingen åtgärd.
Beslut 2020.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har den 23 januari 2020 fattat beslut i några uppmärksammade ärenden gällande publiceringar på sociala medier och medverkan i en inspelning av en musikvideo i tingsrätten.

Disciplinnämnden har till uppgift att i enskilda fall bedöma om en advokat har brutit mot god advokatsed. Vad som utgör god advokatsed utvecklas bland annat genom nämndens praxis.

I syfte att förmedla praxis på området till Advokatsamfundets ledamöter finns de ovan nämnda besluten från den 23 januari 2020 att ta del av i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats.

Här ges kortfattade sammanfattningar av besluten.

3. Publicering på Facebook och Instagram; spridning av nyhetsartikel och lämnande av kommentar. Ingen åtgärd.

Advokaten A hade genom sitt Facebookkonto delat en länk till en artikel på Expressens hemsida med rubriken ”Gängledaren sköts – nu släpps åtalade vännen: ’Tungt besked’”. På sitt Instagramkonto hade A publicerat en skärmdump av artikeln. Tillhörande inlägg löd ”Bra dag i rätten idag”.

A anförde att det låg i klientens intresse att nyheten om att denne blivit försatt på fri fot fick så stor spridning som möjligt; publiciteten kring ärendet hade varit omfattande och alltigenom negativ för hans klient. Både han och åklagaren hade uttalat sig i artikeln. Kommentaren ”En bra dag i rätten” tog sikte på att tingsrätten hade fattat ett beslut som var i linje med klientens, och därmed hans, önskemål. I förhållande till att beslutet var av livsavgörande betydelse för klienten, var kommentaren återhållsam och måttfull.

Disciplinnämnden bedömde att utredningen, mot bakgrund av A:s förklaringar och lämnade redogörelse, inte visade att A, genom att i sociala medier länka till den aktuella artikeln eller genom sin kommentar, hade brutit mot god advokatsed.

Annons
Annons