search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokaten
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

2. Publicering på Instagram; advokaten borde inte ha kommenterat ett inlägg på sätt som skett. Uttalande.
Beslut 2020.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har den 23 januari 2020 fattat beslut i några uppmärksammade ärenden gällande publiceringar på sociala medier och medverkan i en inspelning av en musikvideo i tingsrätten.

Disciplinnämnden har till uppgift att i enskilda fall bedöma om en advokat har brutit mot god advokatsed. Vad som utgör god advokatsed utvecklas bland annat genom nämndens praxis.

I syfte att förmedla praxis på området till Advokatsamfundets ledamöter finns de ovan nämnda besluten från den 23 januari 2020 att ta del av i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats.

Här ges kortfattade sammanfattningar av besluten.

2. Publicering på Instagram; advokaten borde inte ha kommenterat ett inlägg på sätt som skett. Uttalande.

Advokaten A hade på sitt Instagramkonto publicerat en bild som visade en tavla föreställande en pistol. På bilden syntes också en stol och en vas med en blombukett. Tillhörande inlägg löd ”Kom förbi på möte så får du beskåda inte bara mig utan även denna magiska tavla #gunz #xxxx #xxxxxadvokat”. 

En användare hade kommenterat inlägget med ”Jag blir typ taggad på att göra något kriminellt så jag kan ha dig som försvarare haha [symbol för eld]”, och A hade besvarat kommentaren med ”du är varmt välkommen kompis”.

A hade vidare på sitt Facebookkonto publicerat en bild som visade A, som satt bakåtlutad med fötterna på ett skrivbord, hållande ett whiskyglas. Bakom A syntes tavlan med pistolmotiv. Tillhörande inlägg löd ”Känslan när ens klient efter 123 dagar försätts på fri fot av hovrätten är obeskrivlig. #xxxxxadvokat #xxxxx #frifot”.

Disciplinnämnden bedömde att publiceringen av tavlan med pistolen, med eller utan advokaten i förgrunden, i sig inte kunde anses strida mot god advokatsed. Däremot borde advokaten inte ha kommenterat inlägget om att ”göra något kriminellt” på det sätt han gjorde, utan i stället ha tagit bort detta inlägg. [Not: Också här återgav nämnden portalparagrafen i VRGA och principernas uttryck i samfundets policy för advokaters användning av sociala medier.]

Annons
Annons