search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Anders Eka ska utreda domstolarnas oberoende

Demokratin och rättsstaten kan inte tas för givna, utan måste hela tiden erövras. Det anser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och demokratiminister Amanda Lind, som nu beslutat om en parlamentarisk utredning.

De båda ministrarna presenterade den planerade utredningen om ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende i en debattartikel i Dagens Nyheter i februari. 

Kommittén ska utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna.

Kommittén ska också utreda behovet av ytterligare möjligheter att begränsa föreningsfriheten i syfte att möjliggöra en generell kriminalisering av deltagande i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism.

Kommittén planeras bestå av företrädare för samtliga riksdagspartier, och ledas av Högsta domstolens ordförande Anders Eka.

– Uppdraget rör flera centrala och viktiga frågor. Det är förstås välkommet att frågorna om domstolarnas oberoende ingår i uppdraget, säger Eka i ett pressmeddelande.

Uppdraget att utreda behovet av ytterligare begränsningar av föreningsfriheten ska redovisas senast den 15 mars 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 15 februari 2023.

Kommittédirektiv: Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende, dir. 2020:11

Annons
Annons