search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokater efterfrågade i föreningslivet

Fortfarande bedrivs en stor del av arbetet inom Idrottssverige ideellt. Advokater är efterfrågade i föreningslivet och har en viktig roll att spela i föreningarna, anser två ideellt arbetande advokater.

Advokat Cecilia Tholse Rogmark beskriver sig som en riktig föreningsmänniska, sprungen ur den klassiska svenska idrottsrörelsen. Följaktligen har det också kommit att bli en hel del eget ideellt arbete vid sidan av advokatverksamheten. Hon har tidigare haft uppdrag i bland annat Friskis & Svettis styrelse och i sin egen ryttarförening, men just nu fokuserar hon på uppdraget som ordförande i Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd.

– Det kommer nog ganska naturligt att hjälpa till så när man är föreningsmänniska, säger Cecilia Tholse Rogmark.

Cecilia Tholse Rogmark är inte ensam advokat i nämnden. Tre andra advokater plus en biträdande jurist finns också bland ledamöterna. Även Ridsportförbundets andra juridiska organ, juridiska utskottet, har en advokat som ordförande, Carl-G Leissner. 

Advokaterna har en viktig funktion just i bestraffande organ, anser Cecilia Tholse Rogmark. Precis som vid alla sanktioner är det av största vikt att besluten blir korrekta, och här har advokater redskap till hands.

– Vi kan ta in allmänna rättsprinciper i arbetet, eftersom det är ett slags juridiskt regelverk som ska tillämpas, säger hon, och tillägger att i tillämpningen av bestraffande regler är det viktigt att man tillämpar brottmålsliknande bevisregler.

– Det måste finnas en rättssäkerhet kring vissa beslut. Det kan också handla om hur man skriver stämmoprotokoll eller hur man bäst skriver regler, påpekar Cecilia Tholse Rogmark, som befarar att det utan advokater finns risk att regeltillämpningen urvattnas.

Kan lätt svälja en

Att ta in en advokat eller jurist i styrelsen tycks vara ett ganska vanligt sätt att få in juridisk kompetens i landets idrottsföreningar. Cecilia Tholse Rogmark märker att hennes titel får valberedningar att spetsa öronen. Och hon tycker att det är en klok strategi att använda till exempel en fotbollsmamma som också är advokat på detta sätt.

– Ta in dem i styrelsen, så slipper de stå och sälja kaffe i kafeterian och liknande, uppmanar hon.

För egen del tackar Cecilia dock nej till de flesta förfrågningar som kommer från olika föreningar.

– Jag känner att jag måste begränsa mig, eftersom det lätt kan svälja mig. Jag har valt att tala om att om man vill ha min hjälp så finns jag här på byrån, säger hon.

Lösningen blir alltså att ta in uppdragen till byrån i stället för att göra det ideellt – men att i gengäld erbjuda ett förmånligt pris på arbetet. 

– Det blir alltså delvis pro bono, för att hålla kostnaden nere, eftersom klubben inte har ekonomiska resurser, förklarar Cecilia Tholse Rogmark.

Att faktiskt ta betalt för den juridiska rådgivningen, om än mindre än det normala arvodet, har också en pedagogisk poäng, menar Cecilia Tholse Rogland. 

– Annars blir det också så att föreningarna aldrig lär sig att juridisk kunskap är något man måste betala för. Det ska finnas en budget till detta. Och på byrån ska det sättas upp som ett ärende. Det gäller att vi advokater är professionella och står för att våra råd har ett värde, fastslår hon. 

För byrån är det, enligt Cecilia, självklart att hon och andra medarbetare ska kunna engagera sig och stödja föreningar de brinner för. Cecilia Tholse Rogland sköter också, precis som en byråkollega som också sitter i nämnden, uppdraget i disciplinnämnden på arbetstid, vilket inte ifrågasätts.

– Det är mycket utvecklande att sitta med och jobba i dessa sammanhang. Dessutom jätteroligt, säger hon, och tillägger att möjligheten att arbeta ideellt och pro bono skapar ett mervärde för alla.

– Det måste finnas utrymme för de anställda att ta in privatlivet eller sin privata hobby, annars tror jag att man är lite snett ute. 

Hittar kärnan 

Även advokat Stefan Alvén har ett ideellt engagemang inom idrotten vid sidan av den rena advokatverksamheten. 

– I dag sitter jag i Djurgårdens alliansstyrelse, alltså den övergripande föreningen som äger varumärket Djurgården, säger han, och förklarar att föreningen sköter licenser till de idrotter som vill ha idrottsverksamheter under djurgårdsflagg.

Stefan Alvén sitter även i Svenska Tennisförbundets juridiska nämnd. Tidigare satt han i styrelsen för Djurgården fotboll.

Och det är roligt att vara med och bidra till idrotten, tycker han. 

– Man hittar kärnan i varför man en gång började med fotboll eller idrott. Det har ju blivit en del av den jag är på något sätt.

Ridsportförbundets disciplinnämnd

Disciplinnämnden svarar för att granska regelbrott och utdöma bestraffningar till enskilda ryttare, ledare, funktionärer och föreningar. De aktuella reglerna finns i Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska Ridsportförbundets stadgar samt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen och meddelanden. Minst två av nämndens ledamöter måste ha juridisk utbildning. Inget arvode utgår till nämndledamöterna, som alltså arbetar ideellt.

Advokat Cecilia Tholse Rogmark började med att tävla i friidrott på ganska hög nivå till tonåren, innan hon gick över till volleyboll. Som bäst blev det en fjärdeplats i längdhopp i riksmästerskapen. Parallellt har alltid hästar och ridning varit en viktig del av hennes liv. Cecilia började tävla när hon var 9–10 år gammal. Hon tävlar i dag fortfarande i både hoppning och dressyr och är dessutom A-domare i hoppning och överdomare i dressyr.

Ulrika Öster
Annons
Annons