search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

47 ärenden prövade i Konsumenttvistnämnden

Arvodesfrågorna dominerar i Konsumenttvistnämnden, visar statistik från nämndens arbete förra året.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövade under 2019 47 ärenden i sak. Samtliga ärenden handlade om nedsättning av arvode. 

I 19 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis, alltså drygt 40 procent av avgörandena. I 28 fall avslogs begäran om nedsättning. Nämnden avvisade eller avskrev 17 ärenden. Sammanlagt avgjordes därmed 64 ärenden under 2019. Nämnden höll 10 sammanträden under året. Alla beslut var enhälliga.

Annons
Annons