search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Uttalandet innebär inte någon begränsning

Uttalandet tar sikte på marknadsföring i sociala medier, svarar Christer Danielsson, Eva-Maj Mühlenbock och Mia Edwall Insulander.

Det vägledande uttalandet tar sikte på advokaters användning av sociala medier i syfte att marknadsföra sin verksamhet. Uttalandet har föranletts av den senaste tidens debatt till följd av ett antal advokaters marknadsföring i sociala medier. Uttalandet erinrar om vad en advokat har att iaktta vid användning av sociala medier i marknadsföringssyfte. Det handlar i allt väsentligt om en konkretisering av kravet i de vägledande reglerna att en advokat ska uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. Uttalandet innebär inte någon begränsning för en advokat att delta i den allmänna rättspolitiska debatten. Att advokater deltar i den rättspolitiska debatten är något som varmt välkomnas.

Christer Danielsson
Ordförande

Eva-Maj Mühlenbock
Vice ordförande

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare

Annons
Annons
Annons